Harald Blaauw

Harald Blaauw

Senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt.
Master i rettsvitenskap 2007.

Harald Blaauw er spesialist innen transaksjoner, selskapsrett og kompleks avtalerett.

Under studietiden var Blaauw vitenskapelig assistent ved Universitetet i Bergen, hvorfra han i 2007 ble master i rettsvitenskap. Etter endte studier jobbet Blaauw en periode som utreder i Høyesterett. I 2009 tok han en Master of Laws ved University of Pennsylvania Law School. Han tok også Bar Exam for New York, og startet deretter som transaksjonsadvokat hos Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP i New York City. Ved siden av jusstudiene ved University of Pennsylvania tok Blaauw et eget finansprogram ved universitetets økonomiskole, Wharton, og under sitt opphold i USA opptrådte han også på pro bono-basis som sertifisert mekler i en rekke saker for Philadelphia Municipal Court og Philadelphia Arbitration Center. Etter retur til Norge har Blaauw primært arbeidet i transaksjonsavdelingene til advokatfirmaene Wiersholm og Schjødt. I 2017 tok han en MBA i finans ved Norges Handelshøyskole, hvorfra han også er uteksaminert som autorisert finansanalytiker. Blaauw har også studert internasjonal rett ved American University i Washington, D.C.

Blaauw har over 12 års erfaring som transaksjonsadvokat, og har bistått i nærmere 100 større og mindre transaksjoner, samt publisert en rekke artikler innen emnet. Han bistår primært med selskapsrettslig rådgivning samt fusjoner, oppkjøp, salg og transaksjonsstøtte innen alle markedssegment, og han har særskilt erfaring innen strategisk virksomhetsovertagelse, private equity og strukturerte prosesser, samt tvisteløsning og voldgift. En stor del av hans arbeid er av grenseoverskridende karakter, og han bistår jevnlig både private og børsnoterte selskaper med kommersielle kontrakter og i forbindelse med omfattende utviklings- og restruktureringsprosjekter. Han bistår også større, norske selskaper med god eierskapsstyring, og sitter bl.a. i styret til Helly Hansen AS.

Bøker av Harald Blaauw

Blaauw, Harald, M & A. En praktisk innføring, Universitetsforlaget 2019.

Fagbøker

  • M & A

    Dette innholdet er ikke i ditt abonnementM & A

    En praktisk inn­føring

    Les boken