Jørn Øyrehagen Sunde

Jørn Øyrehagen Sunde

Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Dr. juris 2007

De lange linjene og det store bildet står sentralt i Sundes karriere. Planen var heller aldri å studere juss, men gleden var stor da han begynte å lese rettshistorie, rettsfilosofi og rettsantropologi, og slik oppdaget det han omtaler som «den verkelege jussen - den som handlar om menneske og samfunn, og ikkje om reglar.»

Sunde er født i 1972 i Uskedalen i Kvinnherad kommune. Etter å ha skrevet to rettsvitenskapelige stormasteroppgaver om juridisk metode på 1700-tallet, ble Sunde i 1999 utdannet cand. jur. fra juridisk fakultet, Universitetet i Bergen. Temaet ble videreutviklet under arbeidet med doktorgradsavhandlingen, som han disputerte i 2007. Samme år ble han professor i rettshistorie ved Det juridiske fakultet i Bergen. Der arbeidet han frem til 2019, da han ble professor i rettshistorie ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Sunde har siden 2002 hatt en bistilling som forsker ved Museet Baroniet i Rosendal, og fra 2019 er han også ansatt i en bistilling som forsker ved Nasjonalbiblioteket.

Formidling står svært sentralt for Sunde, og det er ikke overraskende for en professor med forkjærlighet for mennesker og den gode samtalen. Hele tre ganger har han mottatt undervisningsprisen ved Det juridisk fakultet i Bergen (2010, 2011 og 2015), og til sammen har han holdt over 600 foredrag – utenfor akademia. Som han selv sier: «Eg interesserer meg for nesten alt.»

Sundes interesse for det store bildet gjenspeiler også hans mer private interesser. Han leser og samler på bøker «om alt mellom himmel og jord», har en samling med lommeur fra 1890 til 1940, og er også et lidenskapelig hagemenneske. I hagen til Sunde finner du faktisk over 70 typer ulike trær. Og skal det reises, så skal det helst være med tog.

Så hva engasjerer så professor Sunde seg særlig for innenfor juss? «Eg har aldri interessert meg for einskildreglar, men for dei lange linjene og det store biletet. Til sjuande og sist handlar juss for meg om spelereglane som gjer at vi kan leva i samfunn med kvarandre, og korleis vi skal ordna samfunnet slik at det fremmer fridom og likskap og ikkje er undertrykkjande.»

Bøker av Jørn Øyrehagen Sunde

Hunter, Tina Soliman; Sunde, Jørn Øyrehagen; Nordtveit, Ernst (red.), The legal cultural character of petroleum licences, Edward Edgar Publishing 2020.

Koch, Søren; Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Comparing legal cultures (Second and extended version), Fagbokforlaget 2020.

Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Fordom og forventning. Ei handbok i rettshistorisk metode, Akademisk publisering 2019.

Høgberg, Alf Petter; Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Juridisk metode og tenkemåte, Universitetsforlaget 2019.

Koch, Søren; Skodvin, Knut Einar; Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Comparing Legal Cultures, Fagbokforlaget 2017.

Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Lovens Speil. Høgsterett 200 år, Fagbokforlaget 2015.

Sunde, Jørn Øyrehagen, Høgsteretts historie 1965-2015 – At dømme i sidste Instans, Fagbokforlaget 2015.

Sunde, Jørn Øyrehagen. Rosendal – Slottet frå 1665; Et underleg levende minne, Rosendal: Baroniet Rosendal/Nord 4 Bokforlag 2015.

Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Constitutionalism Before 1789 – Constitutional Arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution, Pax Forlag 2014.

Sunde, Jørn Øyrehagen; Skodvin, Knut Einar (red.), Rendezvous of European Legal Cultures, Fagbokforlaget 2010.

Sunde, Jørn Øyrehagen, From a Shetland Lairdship to a Norwegian barony: the Mouat family and the barony of Rosendal, Lerwick: Shetland Museum and Archives 2009.

Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Dekalogen – 13 essays om menneske og samfunn i skjeringspunktet mellom rett og religion, Fagbokforlaget 2008.

Sunde, Jørn Øyrehagen, Fornuft og Erfarenhed – Framveksten av metodisk medvit i dansknorsk rett på 1700-talet, Universitetet i Bergen 2007.

Sunde, Jørn Øyrehagen, Den juridiske komedien – Ein antologi over tanke og praksis i den norske rettskulturen si historie, Fagbokforlaget 2007.

Sunde, Jørn Øyrehagen, Speculum legale – Rettsspegelen: Ein introduksjon til den norske rettskulturen si historie i eit europeisk perspektiv, Fagbokforlaget 2007.

Sunde, Jørn Øyrehagen (red.), Rettstekstar i mellomalderen – Idé og praksis. Oslo: Institutt for offentlig rett 2006.

Fagbøker

Artikler