Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

  • Utgave 4-5

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • lockedKoncessioner & konkurrence – et EU-retligt perspektiv

    av
    • Ulla Neergaard
    s. 1 - 34Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedKan avgjørelser om undersøkelser og beslag i tilsynsøyemed være enkeltvedtak?

    av
    • Marius Stub
    s. 35 - 74Lesetid ca. 50 minutter
   • Debatt

    lockedMedisinsk sakkyndighet i yrkessykdomssaker – moral misforstått som vitenskap

    av
    • Ebba Wergeland
    • Aina Schiøtz
    • Unni Bratt
    s. 75 - 86Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMads Henry Andenæs: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper

    av
    • Erik Werlauff
    s. 87 - 93Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBertil Bengtsson: Samerätt – en översikt

    av
    • Kirsti Strøm Bull
    s. 93 - 95Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBorgar Høgetveit Berg (red.): Voldgiftsloven med kommentarer

    av
    • Sigvard Jarvin
    s. 95 - 98Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPer Brandtzæg & Ståle Eskeland (red.): Rettsmedisinsk sakkyndighet i fortid, nåtid og fremtid. Mot et paradigmeskifte ved vurdering av rettsmedisinsk sakkyndighet i straffesaker

    av
    • Peter Garde
    s. 98 - 101Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAage Thor Falkanger: Lagmann og lagting i Hålogaland gjennom 1000 år

    av
    • Jørn Øyrehagen Sunde
    s. 101 - 104Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Garde, Claus Larsen, Annemarie Højer Pedersen, Bjarne Pedersen: Danmarks tinghuse

    avs. 105 - 106Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohan Giertsen: Avtaler

    av
    • Lennart Lynge Andersen
    s. 106 - 108Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTorkil Høg: Udbudsretlige erstatningsspørgsmål

    av
    • Andreas Schei
    s. 108 - 113Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSvante Johansson: Nials svensk associationsrätt i huvuddrag. 9. uppl.

    avs. 113 - 115Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohan Lindholm: State Procedure and Union Rights. A Comparison of the European Union and the United States

    av
    • Erik Werlauff
    s. 115 - 121Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDag Michalsen (ed.): Reading Past Legal Texts. Oslo Studies in Legal History. No. 1

    av
    • Lars Björne
    s. 121 - 126Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedPeter Arnt Nielsen: International Handelsret

    avs. 126 - 129Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 130 - 147Lesetid ca. 20 minutter
 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980