Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

Ansvarlig redaktør

Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Stian Øby Johansen, førstelektor ved Universitetet i Oslo

Kontakt

Manuskripter og andre henvendelser sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Postadresse: Tidsskrift for Rettsvitenskap v/ Erling Johan Hjelmeng, Universitetet i Oslo, Senter for Europarett, PB 6706 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Bøker sendes til Inger Hamre ved samme adresse som over.

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

  • Utgave 5

  • Utgave 4

   • lockedFornuft og følelser – om klassisk retorikk som modell for moderne juridisk metode

    avs. 527 - 562Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedNordisk obligasjonsrett og dens betydning for norsk kontraktsrett

    avs. 563 - 578Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedDen juridiske undervisning på det andet ridderlige akademi i Sorø

    av
    • Helle Vogt
    s. 579 - 613Lesetid ca. 40 minutter
   • Debatt

    lockedLic.jur. – ph.d. – dr. jur.(is) – jur. dr.

    av
    • Ole Hasselbalch
    s. 614 - 620Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBjarte Askeland: Tapsfordeling og regress ved erstatningsoppgjør

    av
    • Håkan Andersson
    s. 621 - 625Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEric Bylander: Muntlighetsprincipen – En rättsvetenskaplig studie av processuella handläggingsformer i svensk rätt

    av
    • Christian Reusch
    s. 626 - 632Lesetid ca. 13 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedBugge Thorbjørn Daniel: Introduktion til WTOs konflikthåndteringssystem

    av
    • Hans Morten Haugen
    s. 632 - 637Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGeir Hågvar: Den samiske rettsdannelse i Indre Finnmark

    av
    • Otto Jebens
    s. 637 - 639Lesetid ca. 4 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedDitlev Tamm: Retshistorie: Danmark, Europa, globale perspektiver. 2 utg.

    av
    • Jørn Øyrehagen Sunde
    s. 639 - 644Lesetid ca. 12 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEn oversikt over nye bøker innkommet til redaksjonen

    av
    • Kirsten Al-Araki
    s. 645 - 665Lesetid ca. 24 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980