Johannes Hygen Meyer

Johannes Hygen Meyer

Advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.
Master i rettsvitenskap 2010.

Johannes Hygen Meyer er advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Meyer ble Master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2010, etter å ha vært vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett siste studieår. Han startet sin yrkeskarriere som advokatfullmektig i advokatfirmaet Thommessen, og påstartet senere samme år en LL.M. ved Universitetet i Cambridge, som han fullførte i 2011. Han var deretter dommerfullmektig i Drammen tingrett, før han i perioden 2013-2015 jobbet som advokatfullmektig og senere som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.

I 2015 vendte Meyer tilbake til Institutt for privatrett – denne gang som stipendiat. Han forsvarte sin Ph.d. innen erstatningsrett i 2021. Han har siden 2019 praktisert som advokat hos Kommuneadvokaten i Oslo.

Bøker

Meyer, Johannes Hygen, Erstatningsrettens årsakskrav, Universitetsforlaget 2021.

Les mer

Meyer, Johannes Hygen, «Avtaler med offentlige tjenestevirksomheter om forskning, utvikling og «innovasjon»», Tidsskrift for forretningsjuss, 01-02/2020 s. 148-185.

Meyer, Johannes Hygen, «Sameie i oppfinnelser etter norsk rett», NIR:Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 2/2013 s. 152-180.

Meyer, Johannes Hygen, «Hvem skal anses som oppfinner eller medoppfinner?», NIR:Nordiskt Immateriellt Rättsskydd, 1/2011 s. 1-18.

Fagbøker

Artikler