Marianne Dragsten

Marianne Dragsten

Partner i Vaar Advokat AS.
Cand.jur. 2000

Dragsten er en av landets ledende eksperter på offentlige anskaffelser og har jobbet med fagfeltet siden 2000.

Hun ble cand.jur. i 2000 ved Universitetet i Oslo og fikk jobb i Advokatfirmaet Haavind samme år. Her ble hun helt frem til 2012. I denne perioden var Dragsten også dommerfullmektig i Drammen tingrett (2003–2004), rådgiver i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (2005) og i 2006 var hun ansatt hos Regjeringsadvokaten. I 2015–2016 var hun tilknyttet Advokatfirmaet DLA Piper. Fra 2012 til 2017 var Dragsten advokat i eget firma, Advokatfirmaet Anskaffelsexperten. Siden 2015 har hun vært medlem av Klagenemnda for offentlige anskaffelser. I 2017 var hun advokat og partner i Advokatfirmaet Brengaard Sandbek, hvor hun ledet avdelingen for offentlige anskaffelser.

Den 1. januar 2018 startet Dragsten og Thor Beke den norske avdelingen av advokatfirmaet Synch. Der jobbet Dragsten som advokat innen sitt spesialfelt offentlige anskaffelser. I mai 2019 er Synch Advokatfirma AS sitt kontor i Norge blitt Vaar Advokat AS. Der bistår Dragsten både oppdragsgivere og leverandører innenfor alle typer offentlige anskaffelser.

I tillegg til juridisk rådgivning innen fagfeltet har også Dragsten bred erfaring med operativ bistand i anskaffelser. Hun har gjennomført flere anskaffelser for en rekke kommuner og andre offentlige oppdragsgivere. Dragsten er glad i å videreformidle sin kunnskap om regelverket for offentlige anskaffelser og er en anerkjent foredrags- og kursholder. Hun holder mange kurs, blant annet i regi av Nohr-Con og Kommunenes Sentralforbund. Hun har også skrevet flere bøker om offentlige anskaffelser.

Bøker av Marianne H. Dragsten

  • Dragsten, Marianne H., Offentlige anskaffelser – regelverk, praksis og løsninger, Universitetsforlaget 2013.
  • Dragsten, Marianne H., Håndbok i offentlige anskaffelser, Universitetsforlaget 2006.
  • Dragsten, Marianne H. og Esther Lindalen, Offentlige anskaffelser. Kommentarutgave, Bind II, Universitetsforlaget 2005.
  • Dragsten, Marianne H. og Esther Lindalen, Offentlige anskaffelser. Kommentarutgave, Bind I, Universitetsforlaget 2005.
  • Dragsten, Marianne H., Netteiers erstatningsansvar overfor nettkunden når leveringskvaliteten avviker fra det avtalte: med spesiell vekt på spenningskvaliteten, Dragsten 2000.

Les mer her

Fagbøker