Michael Høiskar Kahn

Michael Høiskar Kahn

Fylkesadvokat i Trøndelag fylke.
Cand.jur. 2002.

Kahn ble cand.jur. ved Universitetet i Tromsø i 2002. Etter et par år som juridisk rådgiver hos Riksantikvaren startet han i 2006 advokatfirmaet Wedø Kahn sammen med en tidligere klassekamerat. Som advokat har Kahn jobbet med mange sider av kulturminneretten, for både offentlige og private organer og foretak.

I 2012 ble Kahn ansatt som førsteamanuensis II ved NTNU med ansvar for undervisning og forskning på kulturminnerettfeltet. I regi av NTNU ledet han i 2014 et EU-initiert program med utredning og evaluering av EU-direktivet Directive on the energy performance of buildings (EPBD) in European historic districts. Siden 2020 har Kahn jobbet som fylkesadvokat i Trøndelag fylke med særlig ansvar for etterlevelse av regler på kulturminnerettens område og blir ofte omtalt som en av de fremste eksperter på kulturminnejuss i Norge. På fritiden har han en rekke verv innen idrett- og kunstfeltet.

Bøker av Michael Kahn

Kahn, Michael, Kulturminneloven. Lovkommentar, Universitetsforlaget 2023.

Fagbøker