Nikolai K. Winge

Nikolai K. Winge

Førsteamanuensis i forvaltningsrett (UiO) og Førsteamanuensis II i miljørett (NMBU).
Ph.d. 2012.

Winges forskning og undervisning spenner over emner som forvaltningsrett, miljørett, plan- og bygningsrett og tingsrett.

Han var vitenskapelig assistent ved institutt for offentlig rett i 2006–2007, der han skrev masteroppgave om vindkraftutbygging i Norge. Avhandlingen reiste imidlertid for mange og for store spørsmål innenfor rammen av en masteroppgave. I 2007 fortsatte derfor Winge sin studie av arealkonflikter som doktorstipendiat. I tillegg til arbeidet med doktoravhandlingen ga Winge i 2009 ut boken Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart sammen med professor Kirsti Strøm Bull. Boken inneholder blant annet illustrasjoner av de konfliktene som typisk oppstår ved bruk og overføring av fast eiendom.

I 2012 forsvarte han avhandlingen Kampen om arealene til graden ph.d. Året etter ble avhandlingen utgitt på Universitetsforlaget, og Winge mottok H.M. Kongens gullmedalje for arbeidet.

Han begynte i stillingen som førsteamanuensis i miljørett ved NMBU i 2013, hvor han blant annet fagansvaret for miljørett, et emne som følges av om lag 250 studenter hvert år. I 2014 kom boken Konsekvensutredninger, med Winge og Fredrik Holth som artikkelforfattere og redaktører. Boken er en tverrvitenskapelig antologi med bidrag fra de fremste forskerne på feltet.

På NMBU ble Winge stadig mer opptatt av å styrke studentenes akademiske skriveegenskaper. I 2014 kom han med boken Masteroppgaven i juss – Kort forklart. Boken, som er skrevet i samarbeid med Bård Tuseth, mottok samme år Universitetsforlagets lærebokpris. I 2015 tok Winge over som instituttleder ved Institutt for eiendom og juss ved NMBU. Samtidig var han aktiv i forskningsprosjektet EVA-plan, som skulle evaluere plan- og bygningsloven. Han har skrevet flere av artiklene i bøkene som ble utgitt på Universitetsforlaget som et ledd i dette prosjektet. I tillegg ga han og Fredrik Holth i 2017 ut boken Plan- og bygningsrett – Kort forklart.

Winge var ansatt som seniorrådgiver hos Sivilombudet fra 2019-2021, hvor han fikk praktisk innsikt i forvaltningsretten. Nå er han daglig leder i Holth & Winge AS.

Bøker av Nikolai K. Winge

  • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge, Plan- og bygningsrett - Kort forklart, 2. utg. Universitetsforlaget 2019.
  • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge, Plan- og bygningsrett – Kort forklart, Universitetsforlaget 2017.
  • Winge, Nikolai K. og Fredrik Holth, Nye, folkevalgte regioner - En juridisk betenkning, Kommunenes Sammenslutning 2016.
  • Bull, Kirsti Strøm og Nikolai K. Winge, Fast eiendoms rettsforhold – Kort forklart, 2. utg. Universitetsforlaget 2015.
  • Tuseth, Bård og Nikolai K. Winge, Masteroppgaven i juss – Kort forklart, Universitetsforlaget 2014.
  • Holth, Fredrik og Nikolai K. Winge, Konsekvensutredninger – Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger, Universitetsforlaget 2014.
  • Winge, Nikolai K., Kampen om arealene – Rettslige styringsmidler for en helhetlig utmarksforvaltning, Universitetsforlaget 2013.

Les mer her

Fagbøker

Artikler