Fredrik Holth

Dosent i juridiske fag ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Holth har sin utdannelse fra Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Humboldt Universität i Berlin. Han har fremdeles god kontakt med juridiske miljøer i Tyskland. Plan- og bygningsrett er Holths spesialområde og undervisningsfag. Han arbeider også med jordskifte og ekspropriasjonsrett.

Tidligere har Holth jobbet som advokat i offentlig og privat sektor.

Han er medforfatter av Jordskifteloven. Kommentarutgave (2016). Sammen med førsteamanuensis Nikolai K. Winge har han utgitt boken Plan- og bygningsrett. Kort forklart (2017). Tidligere har de i samarbeid redigert boken Konsekvensutredninger. Rettsregler, praksis og samfunnsvirkninger (2014).

Bøker av Fredrik Holth

Fagbøker