Torje Sunde

Torje Sunde

Advokat hos Regjeringsadvokaten.

Cand.jur. og LLM.oec.int 2005.

Sunde ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 2005 og LLM.oec.int fra Universitetet Halle-Wittenberg i Tyskland samme år. Deretter jobbet han et år i EFTAs Overvåkningsorgan i Brussel, og fra 2008 som dommerfullmektig i Nordhordland tingrett. Fra 2008 til 2011 var Sunde rådgiver i Justisdepartementets lovavdeling, hvor han jobbet for enheten for offentlig rett.

Sunde er nå advokat hos Regjeringsadvokaten. Han har møterett for Høyesterett og har representert Norge i både EMD, EU-domstolen og EFTA-domstolen. Blant hans arbeids- og interessefelt er EØS-rett og offentlige anskaffelser, statsstøtte, avgiftsrett og stats/forvaltningsrett. Sunde har avholdt flere forelesninger og kurs innen EØS-rett, anskaffelsesrett, prosessrett og forvaltningsrett.

Sammen med tidligere kollega i Justisdepartementet Ida Sørebø har Sunde forfattet Tjenesteloven. Tjenestedirektivet i norsk rett, kommentarutgave, som ble utgitt i 2017.

Bøker av Torje Sunde

Fagbøker