Innsikt

Den norske Helsingforskomité om Ukrainakrigen: Hvordan kan norske advokatkontor hjelpe? 

Den norske Helsingforskomité om Ukrainakrigen: Hvordan kan norske advokatkontor hjelpe? 
Skjermbilde av brevet.
Lesetid ca. 3 minutter

Den norske Helsingforskomité (NHC) har siden andre halvdel av 1970-tallet arbeidet med menneskerettigheter i Øst-Europa, med betydelig fokus på Russland, Belarus og Ukraina. Vårt arbeid er finansiert av det norske utenriksdepartementet og en rekke internasjonale støttespillere. Vi mottar også gaver og støtte fra privatpersoner og bedrifter. 

På grunn av Putins angrep på Ukraina, opplever vi nå en meget utfordrende situasjon. Sivilbefolkningen i Ukraina er mange steder fanget av krigen. Der det er mulig flykter sivile, og tallet på ukrainere som har forlatt landet nærmer seg nå tre millioner. Det store flertallet bor fortsatt i Ukraina, mange som internt fordrevne og under svært vanskelige forhold. 

I denne situasjonen erfarer vi økt press på våre kolleger i organisasjoner i Ukraina, Russland og Belarus. Helsingforskomiteen har hatt virksomhet rettet mot Ukraina i mer enn 20 år, og har i denne perioden bidratt til å bygge opp flere menneskerettighetsorganisasjoner. Etter «revolusjonene» i 2004 og 2014, som nettopp hadde styrking av demokrati og rettsstat som sentral målsetting og som var støttet av et stort folkelig engasjement, har Ukraina idag et sterkt og kompetent sivilsamfunn. 

Russland har vært et satsningsområde for Helsingforskomiteen siden starten, og vi har et stort nettverk av menneskerettighetsforsvarere i hele landet. De arbeider med rettshjelp, dokumentasjon, LGBTI-rettigheter og mye annet. Også i Belarus har vi betydelig virksomhet. 

Når vi ser fremover, ser vi flere behov for bidrag fra norske advokatkontor: 

Dokumentasjon og fremme av saker:

Etav våre hovedsatsningsområder er dokumentasjon av grove menneskerettighetsbrudd (tortur, forsvinnger, voldtekt, osv.) og internasjonale kjerneforbrytelser. Vi har i mange år arbeidet med å samle dokumentasjon, analysere den og bygge en database om forbrytelser begått i Tsjetsjenia (Nord-Kaukasus) siden begynnelsen av 1990-tallet. Vi har bygd verdens mest omfattende database med over 1 million filer, gjort omfattende analyser av straffesaker og laget lister over forsvunne, andre ofre og kartlegger også de som kan være ansvarlige for overgrepene. Vi koordinerer lokale grupper og samarbeider med de største russiske og internasjonale organisasjonene som er aktive i dette vanskelige området av Russland. 

I 2014 utvidet vi arbeidet til Krim-halvøya og de separatiskkontrollerte områdene i Øst- Ukraina. Vi har en sterk lokal partner, Truth Hounds, og har også innledet et samarbeid med den ukrainske statsadvokaten for Krim. I 2020 begynte vi et tilsvarende arbeid i Belarus etter masseprotestene mot Lukasjenko-regimet der.   

I lys av krigen i Ukraina, ønsker vi å styrke dette arbeidet. Ukrainas Riksadvokat ønsker å øke samarbeidet med oss. Vi vil også levere materiale til Den internasjonale straffedomstol, som har startet ny etterforskning etter krigsutbruddet 24. februar 2022. FN har etablert en egen undersøkelseskommisjon, og vi kan også fremme saker under universell jurisdiksjon til Norge eller andre land i Europa. 

Norske advokatkontor kan støtte dette arbeidet ved å: 

– Gi finansiell støtte til NHCs arbeid med dokumentasjon og menneskerettigheter knyttet til Ukraina-krisen. Støtte kan gis til: Den norske Helsingforskomité, merket «Ukraina-krisen», kontonummer: 5001.06.26061. Vi profilerer gjerne på vår hjemmeside og i materiale vi utgir, de vi har mottatt støtte fra. 

– Skrive og utgi kronikker, artikler sammen med oss

– Delta på seminarer o Samarbeide om brev til norske og/eller europeiske myndigheter 

Ønsker du å snakke med Helsingforskomiteen om mulighetene for å bidra, kontakt assisterende generalsekretær Gunnar M. Ekeløve-Slydal, ges@nhc.no, tel: +47 95210307. 

Følg oss