Innsikt

 • Magnus Matningsdal er gjest i Takk og Lov – og røper planer om å undervise

  Nyhet

  Magnus Matningsdal er gjest i Takk og Lov – og røper planer om å underviseicon_arrow_right

  I en sommerepisode av jusspodkasten Takk og Lov med Anine Kierulf er rikets (for tiden) høyeste dommer gjest. Magnus Matningsdal pensjonerer seg fra Høyesterett etter 24 år. I studio forteller han hvordan retten har endret seg i hans tid – og røper litt om fremtidsplanene.

 • Morten Holmboe: Kommentar til avgjørelsene i Baneheia-saken

  Ekspertkommentar

  Morten Holmboe: Kommentar til avgjørelsene i Baneheia-sakenicon_arrow_right

  Hva er de rettslige følgene av at Høyesterett besluttet å løslate Viggo Kristiansen, etter at Gjenopptakelseskommisjonen vedtok å gjenåpne lagmannsrettens dom i Baneheia-saken? Hva er de juridiske spørsmålene som kan oppstå ved den videre behandlingen av saken? Professor Morten Holmboe ved Politihøgskolen svarer i denne ekspertkommentaren. Blant annet klargjorde Høyesterett at det må foreligge tungtveiende grunner for ikke å løslate den domfelte, dersom en sak er gjenåpnet. Fremover kan tre ting skje, sier han - og uansett hva, er det riktig av politiet å nedlegge store ressurser i etterforskingen for å slå fast hva som skjedde i Baneheia den 19. mai 2000.

 • Norge jakter på nye EØS-bomber. Til uka kommer de første svarene.

  Nyhet

  Norge jakter på nye EØS-bomber. Nå kommer de første svareneicon_arrow_right

  Rapporten fra Trygdekoordineringsutvalget om hva Norge skal gjøre for å unngå nye NAV-skandaler ble levert 15. juni. Samtidig har departementene i det stille finkjemmet seg selv og sine etater på jakt etter nye «NAV-saker» som kan ligge på lur. Er det noe staten har oversett? Juridika Innsikt har forsøkt å komme på innsiden av statens jakt på sitt «nye EØS-problem» og spurt eksperter hvordan nye NAV-skandaler kan forebygges i fremtiden.

 • Kan man lyve på jobbintervju? Kommentar til Servitørdommen HR-2021-605-A

  Ekspertkommentar

  Kan man lyve på jobbintervju? Kommentar til Servitørdommen HR-2021-605-Aicon_arrow_right

  Kan en arbeidssøker unnlate å fortelle sannheten om tidligere arbeidsforhold og konflikter i et ansettelsesintervju? Ja, med mindre noen spør. Det er konklusjonen i Høyesteretts dom HR-2021-605-A. Konsekvensen av Servitørdommen, skriver Margrethe Meder i denne ekspertkommentaren, er at arbeidsgivere nå selv vil spørre arbeidssøkere om de har vært i tidligere konflikt.

 • Lynkurs i rettskildesøk - De gratis rettskildene

  Serie

  Lynkurs i digitale rettskildesøk: - De gratis kildene er ofte de besteicon_arrow_right

  I koronaåret 2020 eksploderte bruken av Nasjonalbibliotekets nettside med over 40 prosent. – Mange jurister kjenner ikke til hvilken gullgruve Nasjonalbiblioteket er som rettskilde, skriver rettsbibliotekar Susanne Mysen i første del av en kort miniserie om digitale søk.

 • Den tyske klimadommen viser at domstolene kan hjelpe politikere tenke langsiktig

  Ekspertkommentar

  Kommentar til den tyske klimadommen: – Domstolene kan hjelpe politikere å handle langsiktig icon_arrow_right

  – En ny dom fra den tyske forfatningsdomstolen om den tyske klimaloven er et glimrende eksempel på hvordan den dømmende makt kan bøte på den strukturelle svakheten i representative demokratier i møte med fremtidig klimatrussel, skriver jussprofessor Sören Koch, som håper Høyesterett vil lære av de nye tyske, nederlandske og australske klimadommene som er falt våren 2021. – Prøvingsretten bidrar til at politikerne kan fremme nødvendige, men upopulære tiltak for å verne miljøet, mener Koch.

 • Juridisk språk: Se opp for fyllekalk!

  Serie

  Juridisk språk: Se opp for fyllekalk!icon_arrow_right

  Fyllekalk i setninger kan være et problem. Ikke minst i jussen. Språkrådet deler sine beste juridiske skriveråd i en liten serie på Innsikt.

 • Høyesterett sa ja til vaksineres. – Konstitusjonell beredskap, sier jussprofessor

  Nyhet

  Å vaksinere for konstitusjonell beredskap icon_arrow_right

  500 «VIP»-vaksiner til friske og halvunge statsråder, stortingspolitikere og høyesteretts- og departementstopper har satt sinnene i kok, også i jussen. – Komisk, sier politiadvokat. – Sunn konstitusjonell beredskap, svarer jussprofessor.

 • Serieavslutning: Slik kan domstolene digitaliseres

  Ekspertkommentar

  Serieavslutning om digitale domstoler: – Må ta oppgjør med «forsteinede arbeidsprosesser» icon_arrow_right

  Juridika Innsikt har brakt en serie i fire deler om digitaliseringen av norske domstoler av Arne Krokan, NTNU-professor og medlem av Domstolkommisjonen. Kan domstolene ta i bruk kunstig intelligens etter sjokkdigitaliseringen i koronakrisen? Norge var tidlig ute med innovativ digital juss, men nå risikerer Norge å henge etter andre land og domstolene å henge etter advokatbransjen, advarer Krokan. I seriens siste del oppsummerer han. – Det er ikke bare teknologi som må endres, men kultur: «forsteinede arbeidsprosesser» og «måten vi jobber på her hos oss».

 • Nytt i patentretten

  Ekspertkommentar

  Nytt i patentretten icon_arrow_right

  2020 var et relativt stille år i patentrett, skriver advokat Yngve Øyehaug Opsvik i fagbloggen IP-trollet. Den europeiske patentdomstolen lar vente på seg, men Høyesterett kom endelig til bunns i Forskersaken HR-2020-2017-A. Det europeiske patentverket har endelig avgjort Paprika-saken G 3/19 og nye saker seiler opp i norske domstoler.

Takk og lov

 • #23: Magnus Matningsdal ser tilbake - og litt fremover

  16. juni 2021

  Som om ikke sommervarme og tilløp til gjenåpning var gledelig nok: Sannelig blir det sommerbonusepisoder av Takk&lov også! I denne første av to har Anine lurt rikets p.t. aller øverste dommer (justitiarius har perm) Magnus Matningsdal ut av den høyst ærverdige rett for å høre hva han har å dele etter 32 år som dommer, 24 av dem i Høyesterett. Visste du at den som har betydd mest for menneskerettighetene i Norge er en østerriker nesten ingen har hørt om? At en domstol i Strasbourg har lært Høyesterett å begrunne dommene sine bedre? At forholdet mellom Stortinget og Høyesterett på straffutmålingens område tidvis tar form av en slags tyrefekting, ispedd røde kluter? Eller at Matningsdal foretrekker å løpe maraton uten kappe? Hvis ikke dette er sommerlig easy listening, så vet ikke vi.

   

  Referanser til dommer og artikler nevnt i episoden

  Dommer

  ·         CASE OF UNTERPERTINGER v. AUSTRIA (Application no. 9120/80)

  ·         Rt-1990-312 (74-90)

  ·         Rt. 2000 s. 996 (Bøhler)

  ·         Rt-2007-1281 (Tomtefeste)

  ·         Case of LINDHEIM and OTHERS v. NORWAY (Applications nos. 13221/08 and 2139/10)

  ·         Rt-2013-1345 (Strukturkvotesaken)

  ·         Rt-2004-804 (Samfunnsstraff)

  ·         Rt-2010-1313 (Fengselsstraff for barn)

  ·         Rt-2013-374 Treholt (Ytringsfriheten/informasjonsfriheten)

    

  Artikler

   Jørgen Aall, «Siktedes rett til vitne-eksaminasjon etter den europeiske menneskerettighetskonvensjon og etter norsk rett», Lov og Rett 1988/8.

   

Juridikas jussnyheter på Twitter

Jussens helter

av Hans Petter Graver

En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav.

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no.

 • Nyhetsredaktør: Henrik Pryser Libell
 • Redaksjonssjef: Sturla Blanck Torkildsen
 • Forlagssjef: Hege Gundersen