Innsikt

 • Dommerpost Luxemburg: Tidsavgrensning av en EU-doms rettsvirkning

  Serie

  Dommerpost Luxemburg: Tidsavgrensning av en EU-doms rettsvirkningicon_arrow_right

  En tolkningsdom fra EU-domstolen kan komme overraskende på partene i en rettstvist og på andre interesserte. EU-domstolen kan imidlertid begrense rettsvirkningene av en dom – når det er gode grunner for det. Et eksempel på en sak hvor de gjorde dette er Barber-saken om ulik behandling ved pensjonsutbetalinger. Les mer i EFTA-dommer Per Christiansens tredje brev i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg: EU og maktfordelingsprinsippet

  Serie

  Dommerpost Luxemburg: EU og maktfordelingsprinsippeticon_arrow_right

  Det har vært hevdet at EU-samarbeidet er udemokratisk. De seneste tiår har EU-statene imidlertid forsterket EUs demokrati, og et klarere maktfordelingsprinsipp inngår i denne utvikling, skriver EFTA-dommer Per Christiansen i andre brev i serien Dommerpost Luxemburg.

 • Dommerpost Luxemburg: Europeiske dommerforeningers søksmål mot Rådet

  Serie

  Dommerpost Luxemburg: Europeiske dommerforeningers søksmål mot Rådeticon_arrow_right

  Ny serie på Juridika Innsikt: Dommerpost Luxemburg av EFTA-dommer Per Christiansen. Tema for første brev er europeiske dommerforeningers søksmål mot Polen. EUs ministerråd har godkjent at pengemidler til Polen kan utbetales, så sant nødvendige endringer gjøres for å sikre polske domstolers uavhengighet. Men gyldigheten av Rådets beslutning er angrepet av europeiske dommerforeninger i søksmål ved EU-domstolen.

 • Åpenhetsloven + mulig EU-importforbud = norsk konkurransefordel?

  Kronikk

  Åpenhetsloven + mulig EU-importforbud = norsk konkurransefordel? icon_arrow_right

  30. november er det høringsfrist for EU-kommisjonens forslag til importforbud for produkter som er produsert ved tvangsarbeid. Åpenhetslovens krav til aktsomhetsvurderinger kan gi norske selskaper en konkurransefordel når dette forslaget nå ligger på bordet, skriver stipendiat Line Gjerstad Tjelflaat.

 • Oljeskattesystemet – et dårlig «joint venture» for staten

  Kronikk

  Oljeskattesystemet – et dårlig «joint venture» for statenicon_arrow_right

  Oljeskatteskystemet er et dårlig «joint venture» for staten. Petroleumsnæringen mottar store subsidier ved at staten tar lavere overskuddsandel enn sin investerings- og underskuddsandel, skriver jr. juris og advokat Knut Bergo i denne kronikken om grunnrenteskatt.

 • Norge får advokatlov

  Nyhet

  Norge får advokatlovicon_arrow_right

  Den første norske advokatloven er et faktum etter et tiår med tautrekking. Advokatenes uavhengighet og taushetsplikt lovfestes og rettsmonopolet oppheves. Men det er fortsatt bare advokater som kan eie advokatfirmaer, og nå etterlyser mange en prøveordning, en regulatorisk sandkasse, for advokatfirmaer med andre typer eiere. 

 • Rettsoppgjøret etter korona

  Nyhet

  Rettsoppgjøret etter koronaicon_arrow_right

  Den verste koronakrisen er over, men hva har vi lært om jussen nå når de kraftigste tiltakene som har vært brukt i fredstid er lagt til side?

 • Rettstegnerne

  Nyhet

  Rettstegnerneicon_arrow_right

  Det er neppe noen som har observert flere rettssaker enn avisenes rettstegnere. I denne Innsikt-featuren deler VG-veteran Harald Nygård, NRK-frilanser Esther Maria Bjørneboe og forfatter Ane Hem sine tanker og streker om det å observere retten med blyant i hånd. 

 • Rett skal være rett 5: Det menneskerettslige vernet for ytringsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevne

  Serie

  Rett skal være rett 5: Menneskerettslig vern av ytringsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevneicon_arrow_right

  Personer med nedsatt funksjonsevne kan møte barrierer for realisering av ytringsfriheten som storsamfunnet ikke møter på i samme grad. Derfor har deres ytringsfrihet også et særlig vern. Det som skiller dette særlige vernet fra det generelle vernet av ytringsfrihet, er at statlige styresmakter har flere konkrete positive plikter til å treffe tiltak for å sikre de faktiske forutsetningene for realisering av ytringsfriheten, skriver Mina Haugen i NIM i del 5 i serien Rett skal være rett.

 • Forarbeiderne - de som bereder lovgiverviljen

  Nyhet

  Forarbeiderne – de som utreder lovgiverviljenicon_arrow_right

  Når jurister går til forarbeidene for å finne lovgiverviljen, hva leter de etter da? Hvem skriver forarbeidene, og hvordan jobber de? Helene Imislund har for Juridika Innsikt fulgt lovgivningsløypa og snakket med forarbeidsforfatterne om deres rolle som rettskildeprodusenter – prosaen som bygger loven.

Dommerpost Luxemburg

med EFTA-dommer Per Christiansen

EFTA-dommer Per Christiansen har jobbet med EU/EØS-retten i en årrekke. I denne serien deler han sine vurderinger av utviklingen i EU, med vekt på juridiske spørsmål og EU-domstolens rolle.

 • Dommerpost Luxemburg: Tidsavgrensning av en EU-doms rettsvirkningicon_arrow_right

  En tolkningsdom fra EU-domstolen kan komme overraskende på partene i en rettstvist og på andre interesserte. EU-domstolen kan imidlertid begrense rettsvirkningene av en dom – når det er gode grunner for det. Et eksempel på en sak hvor de gjorde dette er Barber-saken om ulik behandling ved pensjonsutbetalinger. Les mer i EFTA-dommer Per Christiansens tredje brev i serien Dommerpost Luxemburg.

Dømmekraft og drømmekraft

av Carsten Smith

En juridisk biografi i ni deler, blant annet om de store omveltningene i Høyesterett på 1990-tallet, den moderne sameretten og innføringen av europeiske menneskerettigheter.

 • Carsten Smith 9: Er Høyesterett politisk? icon_arrow_right

  – Spørsmålet om Høyesteretts virke er juss eller politikk går som en rød tråd gjennom mitt juridiske liv. Jeg var med i debatten om dette allerede på 1960-tallet under titler som «Høyesterett – et politisk organ?» og det var det siste jeg skrev et notat om da jeg forlot mitt pensjonistkontor i Høyesterett i 2016, skriver Carsten Smith i sitt niende og siste kapittel av serien Dømmekraft og drømmekraft.

Rett skal være rett

Ikke alt er en menneskerett. Men noen rettigheter er grunnleggende og universelle. Hvilken utfordring møter menneskerettighetene i vår tid? En serie i 12 deler om de viktigste og mest aktuelle menneskerettighetsspørsmålene i Norge og Europa.

I samarbeid med

NIM logo
 • Rett skal være rett 5: Menneskerettslig vern av ytringsfriheten til personer med nedsatt funksjonsevneicon_arrow_right

  Personer med nedsatt funksjonsevne kan møte barrierer for realisering av ytringsfriheten som storsamfunnet ikke møter på i samme grad. Derfor har deres ytringsfrihet også et særlig vern. Det som skiller dette særlige vernet fra det generelle vernet av ytringsfrihet, er at statlige styresmakter har flere konkrete positive plikter til å treffe tiltak for å sikre de faktiske forutsetningene for realisering av ytringsfriheten, skriver Mina Haugen i NIM i del 5 i serien Rett skal være rett.

Takk og lov

 • 07. desember 2022

  Når man gjør noe ulovlig og får bot, skal det også ilegges en subsidiær fengselsstraff. Men bare på visse vilkår. Nå viser det seg at en rekke folk har måttet sone uten at de vilkårene er oppfylt. De har altså vært fengslet uten hjemmel, fordi de ikke kunne betale for seg. Anine får assosiasjoner til fortvilt gjeldsfengslede i Dickens tåketunge Londongater. Politihøgskoleprofessor Morten Holmboe gir en noe mer dekkende forklaring av denne mini-NAV-skandalen, og avslører overraskende at han egentlig er James Bond.  

Juridikas jussnyheter på Twitter

 • twitter profilbilde
  Juridika
  Dec 02
  Det har vært hevdet at EU-samarbeidet er udemokratisk. De seneste tiår har EU-statene imidlertid forsterket EUs demokrati, og et klarere maktfordelingsprinsipp inngår i denne utvikling, skriver EFTA-dommer Per Christiansen i serien Dommerpost Luxemburg juridika.no/innsikt/dommer…

Jussens helter

av Hans Petter Graver

En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav.

Jussens heltericon_arrow_right

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  henrik.pryser.libell​@universitetsforlaget.no.

 • Nyhetsredaktør: Henrik Pryser Libell
 • Redaksjonssjef: Sturla Blanck Torkildsen
 • Forlagssjef: Hege Gundersen