Innsikt

 • Glasstakene for jussens kvinner

  Nyhet

  Glasstakene i jussen som gjenstår å knuse icon_arrow_right

  Blant voldgiftsdommere og advokatpartnere dominerer fortsatt menn, selv om det er nok kvinner i jussen til å jevne ut balansen. Norge hatt dessuten aldri hatt en kvinnelig Regjeringsadvokat. Det er temene som trekkes frem, når Juridika Innsikt har spurt flere profiler i jussen om neste milepæl for kvinner i jussen.

 • – Compliance skal gjøre litt vondt

  Nyhet

  – Compliance skal gjøre litt vondt icon_arrow_right

  En av forretningsjussens vanligste områder er også en av de mest mystiske. – Snurr forklaring, sier programleder Anine Kierulf i en ny episode av Takk og Lov med Wiersholms Jan Fougner. Compliance er en moderne variant av dusøren for Wanted Dead or Alive i det Ville Vesten, sier han - og det skal gjøre vondt. Dessuten er det blitt millionindustri.

 • Etter fersk ACER-dom, venter ny EU-strid i historisk Høyesteretts-betenkning

  Nyhet

  Etter fersk ACER-dom venter ny EU-strid i historisk Høyesteretts-betenkningicon_arrow_right

  Mandag besluttet Høyesterett i plenum at Nei til EU kan føre sak om EUs energipakke for domstolene. Men nå venter et annet stort slag om EØS-rett. For første gang i moderne tid har Stortinget bedt Høyesterett om et juridisk råd til hva Stortinget rent faktisk kan vedta. Svaret kan bli at Norges aktuelle tilknytningsform til EU ikke har hjemmel i Grunnloven. EUs jernbanepakke er blitt en konstitusjonell kattepine.

 • IP-trollet oppsummerer Kjennetegnsretten 2020

  Ekspertkommentar

  Nytt i Kjennetegnsretten 2020 icon_arrow_right

  I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt de viktigste begivenhetene i immaterialretten i 2020. Stipendiat Morten Smedal Nadheim og advokat Julius Berg Kaasin oppsummerer det siste året i kjennetegnsretten (varemerkeretten).

 • Podkast om naturskader og erstatningsrett

  Nyhet

  Ny podkast: Kvikkleireskred og forsikringsrett icon_arrow_right

  Hvem er forsikret og får erstatning etter et kvikkleireras? Bare ødelagte hus eller utrygge hus? Norge har en unik og særnorsk ordning for naturskader – men hva med gråsonene som dukker opp når katastrofen faktisk skjer. I en fersk episode av podkasten «Takk og Lov med Anine Kierulf» forteller advokat og erstatningsekspert Tom Sørum om erstatningsrett i naturskader.

 • Hva er nytt i Pantsettelse av immaterialrettigheter

  Kronikk

  Ny bok: Også ideer kan pantsettes icon_arrow_right

  Kan utvikleren av en koronavaksine ta opp lån med sikkerhet i patentet på en godkjent vaksine? Kan varemerker, domenenavn og opphavsrettigheter sikre kreditt? Ja, og det gjøres for lite, skriver førsteamanuensis Bjørn Løtveit, forfatter av fersk bok om pantsettelse av immaterialrettigheter. Løtveit forklarer hva varemerkereglene som snart trer i kraft betyr for jurister.

 • Nytt i designretten 2020-2021

  Ekspertkommentar

  Nytt i designretten 2021icon_arrow_right

  For første gang siden 2014 har Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR) avgjort en sak om designrettigheter. I samarbeid med jussbloggen IP-trollet presenterer Juridika Innsikt de viktigste nyhetene i designretten det siste året. I tillegg til KFIRs sak om bokomslag, er det kommet annen ny praksis knyttet til vedkløyvere, bilfelger og mer, forklarer IP-ekspert og dommerfullmektig Kaja Skille Hestnes.

 • – EØS-rett er en post-it-lapp alle jurister burde ha på korktavla

  Nyhet

  – EØS-rett er en post-it-lapp alle jurister burde ha på korktavlaicon_arrow_right

  I første del av en ny sesong av podkasten «Takk og Lov med Anine Kierulf» forteller advokat, partner og EØS-ekspert Hilde Ellingsen om hva jurister skal gjøre med det evige, kinkige «EØS-problemet» som ble ekstra tydelig for alle etter NAV-skandalen i 2019. Ellingsen forklarer forskjellen på EU-rett og EØS-rett og på vanlig juridisk metode og «EØS-juridisk metode» og det store dillemmaet: EU går videre alene, mens Norge og de to andre landene kan bare holde seg fast for å følge med i svingene.

 • Med data skal domstolene bygges

  Kronikk

  Ny artikkelserie: Med lov og data skal domstol-Norge byggesicon_arrow_right

  Norge var tidlig ute med innovative digitale tjenester for domstolsektoren gjennom Lovdata og Lovisa, men i 2021 er det digitale etterslepet betydelig, skriver NTNU-professor Arne Krokan og medlem av Domstolkommisjonen. I en serie på Innsikt i tre deler gjør Krokan opp status for digitaliseringen av norske domstoler.

 • Kommentar til Høyesteretts dom i St1-saken om sluttavtalerevisjon

  Ekspertkommentar

  Ekspertkommentar til St1-dommen: Arbeidsgivers styringsrett og sluttavtalerevisjonicon_arrow_right

  Advokat i Wiersholm Julie Piil Lorentzen kommenterer hva arbeidsrettsadvokater kan lære om sluttavtalerevisjon av Høyesteretts dom i St1-saken. St1 kjøpte Shells bensinstasjoner og syv ansatte mente St1 hadde plikt til å tilby tidligpensjon som alternativ til sluttavtale. Høyesterett ga dem ikke medhold. – Nok et eksempel på at domstolene gir arbeidsgivere nødvendig spillerom til løpende endringer, skriver Piil Lorentzen.

Takk og lov

 • #19: Compliance med Jan Fougner

  03. mars 2021

  I denne episoden tar Anine og professor II ved BI og partner i Wiersholm, selveste Jan Fougner, for seg det gode norske begrepet compliance. Et ord du neppe så for deg at ville lede til en samtale der rett og moral gikk opp i en høyere enhet. 


  Som vanlig prøver Anine å etterleve reglene til språkrådet, og de oversetter compliance blant annet til regeletterlevelse. Eh, javel. Men er ikke det bare en omskriving av juristrollen, egentlig? En som vet hva reglene er, så man kan passe på å overholde dem? Hvorfor er compliance så viktig at Jan - i motsetning til en høyesterettsdommer - mener det er selvsagt at Wiersholm (og alle andre, egentlig) bør ha en egen compliancepartner? 

Juridikas jussnyheter på Twitter

Jussens helter

av Hans Petter Graver

En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav.

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no.

 • Nyhetsredaktør: Henrik Pryser Libell
 • Redaksjonssjef: Sturla Blanck Torkildsen
 • Forlagssjef: Hege Gundersen