Innsikt

Siste ekspertkommentarer

  • Ekspertkommentar

    Kommentar til Høyesteretts kjennelse om fremtidsfullmakt icon_arrow_right

    Lovrådgiver og stipendia Katrine Fredwall kommenterer Høyesteretts første dom om fremtidsfullmakters rekkevidde, i en sak om krav om skifte av uskiftet bo. Dommen styrker fremtidsfullmakten som instrument, skriver Fredwall.

  • Ekspertkommentar

    Dette kan bli nytt i ny forvaltningslov icon_arrow_right

    Omar Saleem Rathore (Regjeringsadvokaten) og Anette Ødelien (Lovavdelingen) fra Forvaltningslovutvalgets sekretariat forklarer de viktigste endringene i forslaget til ny forvaltningslov. Nye regler om robot-vedtak, inhabilitet, taushetsplikt og klagerett og omgjøring er blant forslagene som nå er på høring.

Jussens helter

av Hans Petter Graver

En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav.