Innsikt

Siste ekspertkommentarer

  • Ekspertkommentar

    Kommentar til Høyesteretts dom om eiendomsskatt icon_arrow_right

    Kan en kommune i realiteten frita eiendommer i store deler av kommunen gjennom høyt bunnfradrag? Svaret er i stor grad ja. Men 4-millioner-grensen i Oslo gir en ide om hvor andre kommuner kan legge seg. Det skriver advokat Einar Harboe i en ekspertkommentar til Høyesteretts første dom om bunnfradraget i eiendomsskatt.

  • Ekspertkommentar

    Kommentar til Høyesteretts dom om DNA-registreringicon_arrow_right

    Høyesteretts dom om DNA-profiler av 26. juni betyr at domfelte nå må tåle å være DNA-registrert og dermed søkbar for spor på åsteder resten av livet. Men mindretallets kritikk av registerordningen er betimelig og Stortinget bør endre regelverket, mener jus-professor Ragna Aarli.

Jussens helter

av Hans Petter Graver

En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav.