Innsikt

Siste ekspertkommentarer

  • ekspertkommentar

    Kommentar til Høyesteretts dom i Skanska-sakenicon_arrow_rightCreated with Sketch.

    Høyesteretts dom HR-2019-424-A, «Skanska-dommen», får betydning for oppsigelsesvernet etter tariffavtale og får følger for Arbeidsrettens tolkning av samme emne, kommenterer arbeidsrettekspert og BAHR-partner Tarjei Thorkildsen. – Det såkalte ansiennitetprinsipp anses av Høyesterett som et startpunkt, men ikke som hovedregel når en bedrift velger hvem som må sies opp.
  • ekspertkommentar

    Kommentar til Høyesteretts dom om snøkrabbeicon_arrow_rightCreated with Sketch.

    Geir Ulfstein og Morten Ruud kommenterer Høyesteretts dom HR-2019-282-S, «snøkrabbedommen». – Dommen har langt på vei strafferettslig avklart at Norge kan regulere fangst i havet rundt Svalbard, men tolkningen av Svalbardtraktaten kan fortsatt prøves i sivile søksmål, skriver folkerettsekspertene. Bak konflikt om krabber og fisk rundt Svalbard hviler utsikten til et arktisk oljeeventyr.

Jussens helter

av Hans Petter Graver

En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav.