Innsikt

 • Insert image here

  Nyhet

  Når algoritmer erstatter statens juristericon_arrow_right

  I Australia krevde en feilprogrammert juridisk robot urettmessig tilbake trygdutbetalinger fra 470.000 mennesker. "Robotgjeldskandalen" viser hvor fryktelig galt det kan gå med rettsikkerheten når statsapparatet digitaliseres. Journalist Marianne Reinertsen skriver om legal tech i en ny episode i Juridika Innsikts serie "Når jussen blir digital".

 • Insert image here

  Nyhet

  De første økonomjuristene er klare for praksisicon_arrow_right

  De første «økonomjuristene» som utdannes i Norge er nå halvveis i sin mastergrad. I sommer skal mange av dem ut i praksis – også i juridiske avdelinger og store advokatfirmaer. Bør jurister fra de juridiske fakultetene være bekymret for å bli utkonkurrert av økonomjuristene?

 • Insert image here

  Ekspertkommentar

  Kommentar til endringer i likestillings- og diskrimineringsloven: arbeidsgivers lovpålagte plikt til mangfoldsarbeidicon_arrow_right

  Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder konkrete regler om hvordan arbeidsgivere aktivt må arbeide for å motvirke diskriminering og sikre reell likestilling. 1. januar i år ble reglene om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt betydelig styrket. Formålet med lovendringen var å tydeliggjøre, og til en viss grad utvide regelverket, samt å legge til rette for mer effektiv håndheving, skriver Christel Søreide og Julie Piil Lorentzen, henholdsvis partner og advokat i Advokatfirmaet Wiersholm.

 • Insert image here

  Ekspertkommentar

  Stortingets upresise presisering av Grunnlova § 89icon_arrow_right

  Jussprofessor Eirik Holmøyvik ved Det juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen kommenterer Stortingets endring av grunnslovsparagrafen om domstolskontroll fra 14. mai 2020. Endringen skapte enorm debatt, selv om Stortingets mening ikke var å gjøre større endringer. Statsrettsekspert Holmøyvik kommenterer svakheter i prosedyrene for å endre grunnlovsparagrafer, og foreslår blant annet dobbelt grunnlovsvedtak eller skjerping av saksbehandlingskravene i Stortingets forretningsorden.

 • Insert image here

  Nyhet

  Ny episode i serien om rettssikkerhet og legal techicon_arrow_right

  Snapchat-advokat, konkursrobot, skillsmisserobot – mange nyord peker frem mot en teknologisk revolusjon i jussen. Vil den øke rettssikkerheten og skaffe rettsråd til alle? Eller blir det mer rettsusikkerhet enn noen gang når lovtolkning automatiseres? I en ny serie ser Juridika Innsikt nærmere på sammenhengen mellom digitaliering og rettsikkerheten. Vår nyeste artikkel handler om advokatene.

 • Insert image here

  Ekspertkommentar

  Digitale vitneforklaringer i koronaens tidicon_arrow_right

  Digitale avhør, som er tatt i bruk svært mye under koronakrisen, kan få konsekvenser for vitners troverdighet, skriver Ulf Stridbeck, professor ved juridisk fakultet i Oslo og spesialist på rettspsykologi.

 • Insert image here

  Meninger

  Hva er juss-kultur? icon_arrow_right

  Jurister dyrker ideen om at dem som gjennomfører reglene, ikke skal vurdere dem. Men da glemmer man at kultur spiser struktur til frokost. Eks-offiser og Røde Kors-president Robert Mood deler sine tanker om jurister i svar til Innsikt-kommentaren den gode jurist av Kristin Bergtora Sandvik.

 • Insert image here

  Ekspertkommentar

  Hvor går grensen? Ekspertkommentar til HR-2020-184-A og HR-2020-185-A om hatytringer på Facebookicon_arrow_right

  I to dommer om hatytringer på Facebook, sementerer Høyesterett viktige prinsipper ved bruken av straffeloven § 185 i saker om ytringer på sosiale medier. Vidar Strømme, partner i Schjødt og medieretts-ekspert, kommenterer på Juridika Innsikt hva dommene betyr for grensen for hatefulle ytringer i sosiale medier.

 • Insert image here

  Ekspertkommentar

  Menneskerettslig balansekunst – kommentar om krisetiltak og menneskerettighetericon_arrow_right

  Å begrense besøk på sykehjem er også et spørsmål om menneskerettigheter. I Juridika Innsikts serie om korona-juss skriver Adele Matheson Mestad, direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM), en spesialkommentar om krisetiltak og menneskerettighetene.

 • Insert image here

  Ekspertkommentar

  Smittepolitiet – hvordan skal norsk politi håndheve koronaregler?icon_arrow_right

  Det har nylig rast en debatt om smittevern, politi og demonstrasjoner. Her kan du få mye av bakgrunnen. Norge har på kort tid fått et helt sett med spesialregler om korona og smittevern, men av mangel på et «smittetilsyn», er politiet satt til å håndheve alle regler i den store dugnaden. Hva er de rettslige rammene for denne håndhevingen? Kan politiet kjøre hjem en karantenebryter, sperre av et hytteområde og bøtelegge en grillfest? Politiadvokat og forsker Kai Spurkland har gått gjennom jussen rundt håndheving av koronareglene. 

Takk og lov

 • #8: Personvern med Bjørn Erik Thon, Del 2

  24. juni 2020

  Takk & Lov - Bjørn Erik Thon, en av dem som har grublet aller mest på personvernspørsmålene her til lands, sitter fortsatt i studioet vårt for å opplyse og informere. Det handler stadig om personvern - og hva som skjer med det for tiden.


  I dagens episode snakker vi mest om hva den nye e-loven egentlig betyr for personvernet vårt, i tillegg til at vi får høre om den gangen Bjørn Erik virkelig redefinerte forbrukerrettighetene med et lampekjøp på IKEA.


  God sommer - vi høres til høsten!

Juridika på Twitter

 • twitter profilbilde
  Juridika
  4h
  Vi ser at en slik endring er nødvendig i den økonomiske situasjonen vi fortsatt ser for oss fremover, i alle fall et halvt år og kanskje videre, sier statsminister Erna Solberg til VG. vg.no/nyheter/innenr…
 • twitter profilbilde
  Juridika
  5h
  Endelig er "Skatteparadis" her! Den erfarne Fredrik Zimmer, som er en av våre fremste forskere innen skatte- og avgiftsrett, er ute med ny bok. Gratulerer! Bestill boken i dag på universitetsforlaget.no eller les digitalt på Juridika!
 • twitter profilbilde
  Juridika
  12 Aug
  Regjeringen må utvide retten folk har til å gå permittert fra jobben sin fra 30 til 52 uker, ellers så kan konsekvensen bli masseoppsigelser i høst. nrk.no/norge/lo-leder…

Jussens helter

av Hans Petter Graver

En serie i tolv deler om jurister som valgte å følge sin samvittighet fremfor å leve opp til systemets krav.

Juridika Innsikt er et redaktørstyrt fagmagasin som følger rettskildene og juristhverdagen.

Juridika Innsikt publiseres på Juridika, Universitetsforlagets digitale juridiske verktøy og bibliotek. Bak Juridika Innsikt står Universitetsforlagets jussredaksjon, utgiver av Norges sterkeste jusslitteraturportefølje.

Vi skriver selv ulike typer aktualitets- og magasinsaker rettet mot jurister, og vi får ledende jusseksperter til å kommentere viktige dommer og lovendringer. Vår ambisjon er å publisere artikler som går i dybden og holder deg à jour på ditt juridiske fagområde, og på den måten bidra til at du finner alt juridisk innhold du trenger på Juridika.

Med dine innspill kan vi gjøre Juridika Innsikt enda bedre. Vi blir glade for alle tilbakemeldinger og gode ideer som sendes til  henrik.pryser.libell@universitetsforlaget.no.

 • Nyhetsredaktør: Henrik Pryser Libell
 • Redaksjonssjef: Camilla Klevan
 • Forlagssjef: Hege Gundersen