Kræsjkurs i sakførsel

Er du helt fersk som advokatfullmektig? Er du spent på din aller første rettssak? Dette kurset tar deg gjennom det du må vite for å gå i retten og lykkes med din første rettssak.

  Endringer i litteraturen

  • Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) er ajourført av forfatter

   Litteratur

   Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. (alkoholloven) er ajourført av forfatter

   29. november 2023

   Lovkommentaren til alkoholloven er gjennomgått og ajourført av forfatter per 20. november 2023.

  • Lov om løysingsrettar er ajourført av forfatter

   Litteratur

   Lov om løysingsrettar er ajourført av forfatter

   23. november 2023

   Lovkommentaren er gjennomgått og ajourført av forfatter per 5. oktober 2023. Ny rettspraksis, oppdatert henvisning til litteratur samt språklige endringer er innarbeidet og kommentert.

  • Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) er ajourført

   Litteratur

   Lov om inkassovirksomhet og annen inndriving av forfalte pengekrav (inkassoloven) er ajourført

   22. november 2023

   Lovkommentaren er gjennomgått og ajourført av forfatterne, og verket er à jour pr. 1. oktober 2023.

  • Endringer i lov om straff (straffeloven) er ajourført av forfatter

   Litteratur

   Endringer i lov om straff (straffeloven) er ajourført av forfatter

   20. november 2023

   Verket er gjennomgått og ajourført av forfatter med all relevant høyesterettspraksis fra 1. januar 2023 frem til 1. juli 2023. Lovendringer i denne perioden er også innarbeidet og kommentert.

  Nye tidsskriftartikler

  Nye fagbøker

  Nye tidsskrifter

  • Ekspertkommentar

   Kjennetegnsrettsåret 2022

   Selv om det ikke har skjedd like mye i kjennetegnsretten i 2022 som i 2021 og 2020, er det likevel nok å ta tak i. Det har vært en rekke saker i norske domstoler, hvor det store temaet det siste året har vært særpregskravet. Fra EU-domstolen har det blant annet kommet et knippe avgjørelser som på ulike måter dreier seg om håndheving av IP-rettigheter, og flere saker om konsumpsjon av varemerkerettigheter.

  • Ekspertkommentar

   EUs nye blyforbud for våtmarksjakt

   Småviltjakta har tradisjonelt vært den store «folkejakta» i Norge. Hver høst trekker jegere fra by og bygd opp i fjellet og ut i skogen for å jakte småvilt. Jakta foregår i all hovedsak med haglgevær. Den dominerende ammunisjonen som brukes til småviltjakta, er blyhagl. Fra februar 2023 ble det innført et nytt EU-forbud mot bruk av blyhagl på jakt i og ved våtmark. Spørsmålet mange jegere stiller seg, er om dette er et nytt totalforbud som på 2000-tallet, eller om det fortsatt vil være lovlig å kjøpe og å bruke blyhagl i enkelte jaktformer.

  Nytt om Juridika

  • Nyhet

   Nye veiledere og sjekklister i plan- og bygningsrett

   14. november 2023

   Nå finner du første veiledning i plan- og bygningsrett, Reguleringsplanprosessen fra A til Å, på Juridika. Veiledningen er skrevet av Kitty Moss Sørensen (advokat og assosiert partner i Codex Advokat Oslo AS).

  • Juridika

   Avtalemaler - Immaterialrett

   09. juni 2023

   Avtalemaler i immaterialrett er nå tilgjengelig på engelsk. Malene er skrevet av advokat Julius Berg Kaasin. Kaasin er assosiert partner i Brækhus Advokatfirma, og jobber med immaterielle rettigheter og markedsføringsrett.