Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Praktisk økonomi & finans | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Ragnhild Kvålshaugen
    • Lena E. Bygballe
    s. 3 - 3Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedMål om 10 TWh energisparing i bygningsmassen:

    av
    • Nina Holck Sandberg
    • Synne Krekling Lien
    • Karen Byskov Lindberg
    • Igor Sartori
    s. 4 - 22Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedOmbruk av bygningsdeler – læringspunkter fra forbildeprosjekter i Norge, Danmark og Belgia

    av
    • Eli Sandberg
    • Selamawit Mamo Fufa
    • Katrin Knoth
    • Leonora Charlotte Malabi Eberhardt
    s. 23 - 46Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedProblemløsing med kunstig intelligens

    av
    • Vegard Kolbjørnsrud
    • Ragnvald Sannes
    s. 47 - 64Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedVirtual Design and Construction er … praksis, prinsipper og perspektiver

    av
    • Eilif Hjelseth
    s. 65 - 78Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedHvordan kan blokkjedeteknologi bidra til en sirkulær BAE-næring?

    av
    • Maria Skjåvik
    • Jacob Kirsebom
    s. 79 - 88Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedEndringsagenters betydning for å realisere bærekraftsmål:

    av
    • Anne Helena Kokkonen
    s. 89 - 103Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedOm standardisering av produkt, produksjon og arbeid i byggenæringen

    av
    • Sigmund Aslesen
    • Sigmund Reff
    • Espen Stordal
    s. 104 - 119Lesetid ca. 22 minutter
   • lockedØkonomistyring i interorganisatoriske relasjoner – et nordisk perspektiv

    av
    • Per Christian Ahlgren
    • Johnny Lind
    s. 120 - 133Lesetid ca. 15 minutter
 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002