Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Praktisk økonomi & finans | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedForord

    av
    • Gry Skorpen
    • Lars I. Pettersen
    s. 103 - 104Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedEU-taksonomi – paradigmeskifte eller mørkegrønn bakvei?

    av
    • Matthew Raymond Smith
    s. 105 - 117Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedIntegrering av bærekraft i strategiprosessen – en forutsetning for lønnsom drift?

    av
    • Kia Luise Klavenes
    s. 118 - 128Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedBærekraft til hvilken pris?

    av
    • José Albuquerque de Sousa
    • Annie Bersagel
    • Carsten Bienz
    • Aksel Mjøs
    • Marte Siri Storaker
    • Isabelle Juillard Thompsen
    s. 129 - 139Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedKrav til opplysninger om bærekraft i forbindelse med finansiell rapportering og hvorfor det kan gi komparative fortrinn

    av
    • Jan Arild Brandt
    s. 140 - 154Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedPauser

    av
    • Torild Oddane
    s. 155 - 163Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedFra regelstyring til målstyring og tilbake igjen

    av
    • Endre Sjøvold
    s. 164 - 174Lesetid ca. 13 minutter
  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002