Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

Ansvarlig redaktør: Inger Johanne Pettersen, professor, NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Gry Skorpen
    s. 3 - 3Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedStordata viser større alvor i klimadebatten

    av
    • Claus Sonberg
    • Olav Magnus Linge
    s. 4 - 9Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedDigitalisering av økonomifunksjonen

    av
    • Morten Jensen
    • Per-Øyvind Borge-Hansen
    s. 10 - 17Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedStrategiske gevinster ved robotisering i bygg- og anleggsnæringen

    av
    • Vegard Kolbjørnsrud
    • Ragnhild Kvålshaugen
    • Ragnvald Sannes
    s. 18 - 32Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedKunstig intelligens og finans

    av
    • Paul I. Huse
    s. 33 - 38Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedDigitalisering som varmer

    av
    • Thea Sørvig Østbye
    s. 39 - 46Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedRobotene og arbeidsmarkedet

    av
    • Anders Ekeland
    • Ingrid Bjartveit Krüger
    s. 47 - 58Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedKlimaendringer vil fundamentalt endre landskapet finansnæringen opererer i

    av
    • Thina Margrethe Saltvedt
    s. 59 - 70Lesetid ca. 15 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002