Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Praktisk økonomi & finans | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 3

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Inger Johanne Pettersen
    s. 177 - 177Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedProfittmotiv i velferdstjenestene

    av
    • Kåre Hagen
    s. 178 - 191Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedSuperprofitt i velferdssektoren – hva er det?

    av
    • Trond Bjørnenak
    • Kari Nyland
    s. 192 - 206Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedEffektbaseret økonomistyring i offentlig sektor

    av
    • Per Nikolaj Bukh
    • Karina Skovvang Christensen
    s. 207 - 221Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedEn bærekraftig helsetjeneste?

    av
    • Jon Magnussen
    s. 222 - 231Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedEr det stordriftsfordeler i sykehus?

    av
    • Terje P. Hagen
    s. 232 - 241Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedNorsk helsetjeneste – fra politikerstyre til prestasjonsmåling og styringskrav

    av
    • Inger Johanne Pettersen
    s. 242 - 251Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedKomplementærøkonomi – større bæreevne ved å lære av naturens økosystemer

    av
    • Ingrid Schistad Berg
    • Astrid Marie Holand
    • Øystein Nystad
    s. 252 - 265Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedStatens vederlag for laksoppdrettskonsesjoner 1973–2020

    av
    • John Erik Rønning
    s. 266 - 277Lesetid ca. 13 minutter
  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002