Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Praktisk økonomi & finans | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Frode Sættem
    s. 3 - 3Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedHva er egentlig sysselsettingseffektene av olje- og gassnæringen?

    av
    • Sveinung Fjose
    • Jonas Erraia
    s. 4 - 16Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedEn norsk olje- og gassindustri for framtiden

    av
    • Ellen Bakken
    s. 17 - 24Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedFornybar energi og Norges energiomstilling

    av
    • Erik Dugstad
    • Gudmund Bartnes
    s. 25 - 36Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedNetto null som ny internasjonal norm

    av
    • Lars-Henrik Paarup Michelsen
    s. 37 - 47Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedDet grønne skiftet

    av
    • Ottar Skagen
    s. 48 - 62Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedKlimatilpasning av vårt bygde miljø og utfordringer ved dagens kost-nytteanalyser

    av
    • Liselotte Seljom
    • Lena E. Bygballe
    • Christian Riis
    • Gordana Petkovic
    • Hallvard Berg
    s. 63 - 82Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedKostnad per pasient (KPP) – en vidunderkur for styring i sykehussektoren?

    av
    • Per Christian Ahlgren
    • Kari Nyland
    • Stian Saur
    s. 83 - 99Lesetid ca. 21 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002