Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Praktisk økonomi & finans | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedLeder

    av
    • Finn Espen Sellæg
    s. 259 - 260Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedEndringer i IFRS

    av
    • Finn Espen Sellæg
    • Lars Ragnar Vigdel
    s. 261 - 267Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedMulige endringer i IFRS-regnskapsreglene for virksomhetssammenslutninger – noteopplysninger, goodwill og nedskrivninger

    av
    • Lars Ragnar Vigdel
    • Finn Espen Sellæg
    s. 268 - 275Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedIFRS 16 – leieavtaler og detaljhandel

    av
    • Vegard Daltveit
    • Alvar Strandvold
    s. 276 - 288Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedDigitalisering av rapporteringsprosessen med ESEF

    av
    • Jonas Julien
    • Morten Jensen
    s. 289 - 296Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedRentebegrensning

    av
    • Trond Thorvaldsen
    • Susann Thorvaldsen
    • Paul Midling Larsen
    s. 297 - 308Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedRevisjonsutvalgets rolle endres

    av
    • Erik Avlesen-Østli
    • Cathrine Husebye Rein
    s. 309 - 313Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedSkattemessig behandling av transaksjonskostnader

    av
    • Henrik B. Fantoft-Seielstad
    s. 314 - 324Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedIFRS for SMEs i Norge – blir brukerhensyn ivaretatt?

    av
    • Helene Johansen
    • Kristina Ågedal
    s. 325 - 333Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedDet korrigerte regnskapets verdirelevans

    av
    • Odd Birger Hansen
    s. 334 - 347Lesetid ca. 15 minutter
   • lockedDigitalisering og den «moderne» økonomifunksjonen – quo vadis?

    av
    • Roy Ivar Andreassen
    • Terje Berg
    s. 348 - 365Lesetid ca. 19 minutter
   • lockedSkatt og digitale selskaper

    av
    • Guttorm Schjelderup
    s. 366 - 378Lesetid ca. 19 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002