Praktisk økonomi & finans

Praktisk økonomi & finans har som formål å formidle forskning og den gode og innovative praksis innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet.

Hovedvekten av artiklene er fra fagområdene finans, økonomistyring, regnskap, revisjon og skatt, men tidsskriftet publiserer også artikler innen samfunnsøkonomi, juss, strategi og ledelse. Det legges vekt på formidling av stoffet på en slik måte at det vekker interesse og gir ny innsikt både hos akademikere og praktikere.

Forfatterne er spesialister innenfor sine fagområder, enten som praktikere eller som ansatte i akademia. Artiklene tar sikte på å gi leserne en grundig og praktisk belysning av det tema som tas opp til behandling.

Tidsskriftet praktiserer «enkelt blind» fagfellevurdering på forskningsartikler, hvor forfatterens identitet er kjent for fagfellen, men ikke vice versa. I tillegg vurderes artiklene av redaksjonen, og endelig avgjørelse om publisering foretas av ansvarlig redaktør. Forfatteren må selv be om fagfellevurdering ved innsendelse av manuskript.

Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige).

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Praktisk økonomi & finans | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedForord

    av
    • Inger Johanne Pettersen
    s. 73 - 73Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedSårbar næring i usikre tider

    av
    • Inger Johanne Pettersen
    s. 74 - 82Lesetid ca. 11 minutter
   • lockedOpplevelsesturismens bærekraftutfordring

    av
    • Ann-Jorid Pedersen
    s. 83 - 90Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedUenighet om bærekraftig turisme

    av
    • Frank Lindberg
    s. 91 - 104Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedVerdifulle turismeopplevelser – verdi for hvem?

    av
    • May Kristin Vespestad
    • Odd Birger Hansen
    s. 105 - 121Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedOpplevelseskvalitet

    av
    • Dorthe Eide
    s. 122 - 137Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedSpreiing av idear

    av
    • Veronika Trengereid
    s. 138 - 152Lesetid ca. 17 minutter
   • lockedRisikostyring i naturbasert reiseliv

    av
    • Arild Røkenes
    • Sigmund Andersen
    s. 153 - 163Lesetid ca. 13 minutter
   • lockedInternasjonal akkreditering av økonomisk utdanning – kvalitetssikring og konkurranse?

    av
    • Liv Bente Hannevik Friestad
    • Kristin Wallevik
    s. 164 - 174Lesetid ca. 12 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002