Tidsskrift for eiendomsrett

Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for eiendomsrett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedNye saker frå Høgsterett om Grl. § 112 som tolkingsfaktor og grense i klima-, naturressurs- og arealforvaltning

    av
    • Katrine Broch Hauge
    • Ingunn Myklebust
    s. 3 - 7Lesetid ca. 8 minutter
   • Debatt

    lockedØyvind Ravna og delrapporten frå Finnmarkskommisjonen om felt 4 Karasjok

    av
    • Karl Arne Utgård
    s. 8 - 9Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedAnleggseierens erstatningsansvar for avløp- og overvannskader

    av
    • Martin Lie Hauge
    s. 10 - 33Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedTomtebegrepene i tomtefesteloven – særlig om grensen mellom feste av bolig- og fritidstomter og andre tomter

    av
    • Einar Mo
    s. 34 - 51Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedDen rettsøkonomiske verdien av sakkyndiges rapporter: Innsikt fra dommerbordet

    av
    • Maria Fjeldheim
    • Lars Fardal Kvinen
    • Kyrre Kjellevold
    s. 52 - 63Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedVerdsettelse av næringsbygg ved avvikling av tomtefeste

    av
    • Henrik Hammersland
    s. 64 - 101Lesetid ca. 45 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005