Tidsskrift for eiendomsrett

Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for eiendomsrett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedNaborett i koronaens tid

    av
    • Geir Stenseth
    • Endre Stavang
    s. 3 - 5Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedRetten til jakt og fiske i statsallmenningane

    av
    • Karl Arne Utgård
    s. 6 - 56Lesetid ca. 1 time
   • lockedReguleringsplaner og EMK P1-1

    av
    • Martin Helland Johannessen
    s. 57 - 94Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedVerdsettelsesmessige konsekvenser av interaksjonen mellom advokat og partssakkyndig

    av
    • Even Bønes
    • Sondre Johansen
    • Kyrre Kjellevold
    s. 95 - 106Lesetid ca. 15 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005