Tidsskrift for eiendomsrett

Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for eiendomsrett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedSARS-CoV-2 – Hvor langt rekker gårdeieransvaret?

    av
    • Natasja Plur
    • Tom Rune Lian
    s. 109 - 111Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedFinnmarkskommisjonen justerer kursen

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 112 - 142Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSmarte bygg: Hvem kontrollerer datastrømmen?

    av
    • Christoffer Nicolaisen
    • Hanne P. Gulbrandsen
    • Robin Welhaven Føyen
    s. 143 - 156Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedBoligaksjeselskapet – norsk boligretts stebarn – er tiden endelig inne for reform?

    avs. 157 - 168Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedRettigheter til skjell i strandsonen

    av
    • Anders Parmann
    s. 169 - 191Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedDisposisjonsrett over «slakk» i entrepriseprosjekter

    av
    • Åsta Eikeland Foldvik
    • Marius Borgen
    s. 192 - 204Lesetid ca. 16 minutter
   • Leder

    lockedTakk fra redaksjonen!

    s. 205 - 205Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005