Tidsskrift for eiendomsrett

Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for eiendomsrett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedManglende tinglysing ved eiendomsoverdragelser – et reelt problem?

    av
    • Tom Rune Lian
    s. 104 - 107Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedBestemmelser om energi- og miljøkrav i reguleringsplaner – i lys av konseptet nullutslippsnabolag

    av
    • Eivind Junker
    • Magnus Askeland
    • Lars Arne Bø
    s. 108 - 139Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedEiendomsretten til fast eiendom og grenser for fast eiendom – utviklingen av rettskildebildet

    av
    • Børge Aadland
    s. 140 - 165Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedUtjenlighetsvilkåret i jordskiftelova § 3-2

    av
    • Aslak Runde
    s. 166 - 188Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedOverraskende fra Høyesteretts ankeutvalg

    av
    • Helge M. Svarva
    s. 189 - 197Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedHvor mye koster rettsmekling?

    avs. 198 - 216Lesetid ca. 23 minutter
 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005