Tidsskrift for eiendomsrett

Tidsskrift for eiendomsrett er praktisk rettet og favner om alle rettsspørsmål vedrørende fast eiendom.

Artiklene i Tidsskrift for eiendomsrett varierer fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for nye lovendringer og praksis på feltet, samt presentasjon av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Redaksjonen vil bestrebe seg på å presentere aktuelt, faglig godt og nyttig stoff for det praktiske rettsliv, eiendomsmeglere, investorer og andre som har behov for å holde seg oppdatert på feltet.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Tom Rune Lian, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm

cover
 • 2019

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedOverordnet styring av vindkraftutviklingen uten nasjonal ramme for vindkraft

    av
    • Andreas Russwurm
    s. 83 - 86Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedTilbakevirkning og forurenset sjøbunn

    av
    • Mikkel Østhagen Hamar
    s. 87 - 124Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedTålegrensen for vindkraft

    av
    • Sommerfelt Helle
    • Henrik Bjørnebye
    s. 125 - 148Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedEn brakkerigg til besvær?

    av
    • Erlend Aarli
    • Anders Elling Petersen Johansen
    • Harald S. Kobbe
    s. 149 - 183Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedRettslige rammer for rettsforlik i jordskifteretten

    av
    • Solfrid Mykland Fjell
    s. 184 - 202Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSølve Bærug: Verdsetting av fast eiendom – en innføring

    av
    • Erling Eide
    s. 203 - 205Lesetid ca. 5 minutter
   • Leder

    lockedTakk fra redaksjonen!

    s. 206 - 206Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005