Tidsskrift for Erstatnings­rett

Fra og med 2016-årgangen har tidsskriftet skiftet navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Navnet indikerer at tidsskriftet er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Rettsområdene har store praktiske og prinsipielle berøringsflater.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for Erstatningsrett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdene Arbeidsliv, HR og ledelse, Person, familie og arv, Konkurranse, compliance, finans og forsikring, Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2009

  • Utgave 4

   • Leder
    Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Yrkesskadedekningen under utflukter på seminar – et skritt i riktig retning

    av
    • Helene Wegner
    • Espen Johannessen
    s. 253 - 255Lesetid ca. 4 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Yrkesskadeforsikringsloven og Bolteløft-dommen – Høyesteretts dom i Rt. 2008 s. 1646

    av
    • Morten Gaarder
    s. 256 - 293Lesetid ca. 40 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Høyesterett og ankeutvalgets praksis i pasientskadesaker

    av
    • Felix Lous
    s. 294 - 312Lesetid ca. 25 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    De nye reglene om helserisiko i forsikring II – Genetisk disposisjon

    av
    • Erik Røsæg
    s. 313 - 343Lesetid ca. 40 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 1-2

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004