Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett | Tidsskrifter
Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

Ikke inklu­dert i abonne­mentet

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på virksomhetsområdene Arbeidsliv, HR og ledelse, Person, familie og arv, Konkurranse, compliance, finans og forsikring, Offentlig styring, forvaltning og anskaffelser, eller Juridika Premium.

Ditt firmas administrator kan kontakte oss for å bestille dette.

 • 2023

  • Utgave 4

   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Profesjonsansvaret for advokater i lys av HR-2022-2010-A

    av
    • Karoline Henriksen
    s. 180 - 185Lesetid ca. 7 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Navs kontrollsystem og trygdeskandalen

    avs. 186 - 230Lesetid ca. 55 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Skadelidtes valg av bostedsland

    av
    • Tom Sørum
    s. 231 - 244Lesetid ca. 17 minutter
   • Dette innholdet er ikke i ditt abonnement

    Utvikling innen den europeiske motorvognforsikringsreguleringen

    av
    • Bjarte Thorson
    s. 245 - 257Lesetid ca. 16 minutter
  • Utgave 3

 • 2022

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016