Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedAdekvansbegrensning av informasjonsansvar ved pasientskade – HR-2020-1332-A

    av
    • Anne Marie Frøseth
    s. 83 - 86Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedBarns erstatningsansvar etter skadeserstatningsloven § 1-1

    av
    • Marte Kolsum
    s. 87 - 128Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedRettsutvikling og rettsavklaring i erstatningsretten – illustrert gjennom de såkalte Bori-dommene

    avs. 129 - 141Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedNår kan et forsikringsselskap behandle helseopplysninger på grunnlag av personvernforordningens artikkel 9 nr. 2 bokstav f om rettskrav?

    av
    • Roy Johansen
    s. 142 - 157Lesetid ca. 20 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016