Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedHR-2020-1194-A: Skylddeling i flere saker etter feilutbetaling fra pensjonskasser?

    av
    • Eivind Marienborg
    s. 227 - 230Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedCulpanormen for prosjekterende i bygg og anlegg

    av
    • Endre Nåmdal
    s. 231 - 253Lesetid ca. 23 minutter
   • lockedStatens erstatningsansvar for partenes sakskostnader

    av
    • Gjermund Aasbrenn
    s. 254 - 275Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedValg av utmålingsregel der barn påføres skade før og etter fylte 16 år

    av
    • Cecilie Haukalid
    s. 276 - 282Lesetid ca. 9 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016