Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 1-2

   • Leder

    lockedKruse Smith-dommen – har kontraktsrettens museumsvoktere inntatt Høyesterett?

    avs. 2 - 6Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedBevistilgang til sakkyndigbevisets underliggende materiale – særlig om sakkyndigbevis i personskadesaker

    av
    • Ragnhild Haugen
    s. 7 - 36Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedHR-2021-2126-A – Et lite skritt for sykepenger, et stort sprang for trygderettslig metode?

    av
    • Marie Riise Wold
    • Ingunn Ikdahl
    s. 37 - 55Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedFlytting av skadeforsikring i forsikringsperioden

    av
    • Stian A. Endre
    s. 56 - 89Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedHar konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) betydning ved utmåling av erstatning for utgifter til omsorgstjenester ved personskade?

    av
    • Carl Aasland Jerstad
    s. 90 - 112Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedOm vilkårene for den trygderettslige ordningen «ung ufør» og beregning av inntekt før uførhet

    av
    • Runar Narvland
    s. 113 - 128Lesetid ca. 19 minutter
  • Utgave 4

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016