Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedEkstraordinær risiko ved etablering av ulovfestet objektivt ansvar

    av
    • Tom Sørum
    s. 3 - 6Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedForsikringsselskapets regressrett ved følgeskader av mangel i entrepriseforhold

    av
    • Ivar Alvik
    s. 7 - 38Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedAnsvar for skade voldt av romgjenstand

    av
    • Trine-Lise Wilhelmsen
    s. 39 - 71Lesetid ca. 45 minutter
   • locked«Omvendt regress» i produktansvarssaker – LB-2017-149386

    av
    • Alexander Wiesner Barg
    • Kyrre W. Kielland
    s. 72 - 80Lesetid ca. 11 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016