Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 2-3

   • lockedFremtidig skade ved førerløse biler og skip

    av
    • Trond Solvang
    • Arne Moss Westgård
    s. 58 - 64Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedInteressevernet i norsk erstatningsrett i lys av bori-dommen, branncelle-dommen og arkitekt-dommen

    av
    • Knut Martin Tande
    s. 65 - 96Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedOm erstatning for skadelidtes utgifter til behandling på det private marked, og hvilke krav som stilles til behandlingens effekt

    av
    • Estrid Nærland
    s. 97 - 119Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedRekkevidden av det ulovfestede kontraktshjelperansvaret sett i lys av HR-2020-1120 (Kystverkdommen)

    av
    • Knut Martin Tande
    s. 120 - 142Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedRettslig avgrensning i pasientskaderettens informasjonsansvar – HR-2020-1332-A

    av
    • Tor Teige
    s. 143 - 158Lesetid ca. 20 minutter
   • lockedHva er et forsikringstilfelle?

    av
    • Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk
    s. 159 - 166Lesetid ca. 8 minutter
  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016