Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og trygde­rett

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet bringer artikler på høyt faglig nivå, herunder omtale av nye dommer og ny lovgivning, samt bokanmeldelser. Artiklene blir fagfellevurderte. Slik holder tidsskriftet leserne orienterte om rettutviklingen innenfor erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Tidsskriftet utkommer i fire nummer per år.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 4

   • , Leder

    lockedHR-2021-2276-A: Uklar avklaring om unge uføre

    av
    • Eivind Marienborg
    s. 168 - 172Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedFeil i egenerklæringsskjema ved salg av bolig som forsikringsrettslig innsigelse

    av
    • Trine-Lise Wilhelmsen
    s. 173 - 191Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedBilansvarsloven og motorvognforsikringsdirektivet – krevende manøvrering

    av
    • Marit Asphaug
    • Tom Sørum
    s. 192 - 216Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOm klage- og ankeprosessen i NAV og i Trygderetten

    av
    • Runar Narvland
    s. 217 - 235Lesetid ca. 22 minutter
 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016