Tidsskrift for erstatnings­rett, forsikrings­rett og velferds­rett

Fra og med 2016-årgangen har tidsskriftet skiftet navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett.

Tidsskriftet ble opprettet i 2004 under navnet Tidsskrift for Erstatningsrett, men skiftet i 2010 navn til Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett. Fra og med 2016-årgangen er navnet Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett. Navnet indikerer at tidsskriftet er et spesialtidsskrift for de tre rettsområdene, som alle dreier seg om kompensasjonsordninger ved ulike former for skade. Rettsområdene har store praktiske og prinsipielle berøringsflater.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett | Tidsskrifter
 • 2015

  • Utgave 4

   • Leder

    lockedErstatning for uberettiget søksmål – hva er rettstilstanden etter Rt. 2015 s. 385?

    av
    • Magne Strandberg
    s. 225 - 229Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedGjenopptak av personskadesaker

    av
    • Bjarte Thorson
    s. 230 - 261Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedAktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere – har lovgiveren funnet opp hjulet på nytt?

    av
    • Aina A. Kane
    • Julia Köhler-Olsen
    s. 262 - 291Lesetid ca. 40 minutter
   • Leder

    lockedAsbjørn Kjønstad In Memoriam

    av
    • Gudrun Holgersen
    s. 292 - 295Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010