Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedTiltak mot tvangsekteskap – er en god tanke drevet for langt og fort?

    av
    • Asbjørn Strandbakken
    s. 68 - 70Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedBarnevern og strafferett. Høyesterett og EMK

    avs. 71 - 75Lesetid ca. 7 minutter
   • lockedSkjevdelingskrav knyttet til verdistigning på arvet tomt – kommentar til en høyesterettsdom

    av
    • Tone Sverdrup
    s. 76 - 82Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedPrivatisering av førstelinjetjenesten i barnevernet

    avs. 83 - 99Lesetid ca. 25 minutter
   • lockedSamværets omfang (hvor ofte og hvor lenge) – barnevernloven § 4–19

    av
    • Anne Bergum
    s. 100 - 126Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedGjennomføring og opprettholdelse av omsorgsovertakelse ved mistanke om seksuelle overgrep

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 128 - 140Lesetid ca. 17 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedEva Ryrstedt: Konsensus – förutsättning eller belastning för gemensamt föräldraansvar? Juristförlaget i Lund, 2002, 87 s. ISBN 91-544-2561

    av
    • Lucy Smith
    s. 141 - 144Lesetid ca. 6 minutter
  • Utgave 1

 • 2003