Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedOm enker og faderløse – og rett til overgangsstønad

    av
    • Bente Oftedal Roli
    • Aslak Syse
    s. 73 - 75Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedDomstolsbehandling av barnefordelingssaker – er forlik det samme som forsoning? - Et kritisk blikk på praksis etter de nye saksbehandlingsreglene i barnefordelingssaker

    av
    • Rikke Lassen
    • Mette Yvonne Larsen
    s. 76 - 85Lesetid ca. 16 minutter
   • lockedAkuttplassering av spedbarn og menneskerettigheter

    avs. 86 - 98Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedNaturens ordning – till barnets bästa?

    av
    • Anna Singer
    s. 99 - 105Lesetid ca. 10 minutter
   • lockedFamilieinnvandring, tvangsekteskap og politikk

    av
    • Terje Einarsen
    s. 106 - 120Lesetid ca. 21 minutter
   • lockedAvskjæring av samvær mellom søsken - I. og U. mot Norge, appl. nr. 75531/01, beslutning av 21. okt. 2004

    av
    • Karl Harald Søvig
    s. 122 - 129Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKirsten Sandberg: Tilbakeføring av barn etter omsorgsovertakelse. Gyldendal Akademisk, Oslo 2003, 452 sider (ISBN 82-05-31496-9)

    av
    • Steinar Tjomsland
    s. 130 - 138Lesetid ca. 15 minutter
  • Utgave 1

 • 2004

 • 2003