Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør: Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

  • Utgave 1

   • Leder

    lockedDeling av pensjonsrettigheter på skifte

    av
    • Tone Sverdrup
    s. 2 - 4Lesetid ca. 5 minutter
   • lockedOm enker og ugifte – en kommentar

    av
    • Bente Oftedal Roli
    • Aslak Syse
    s. 5 - 8Lesetid ca. 6 minutter
   • lockedForslag til endring av barnevernlovens prosessregler om rettslig prøving av fylkesnemndsvedtak

    av
    • Tore Hagen
    • Knut Rønbeck
    s. 9 - 15Lesetid ca. 9 minutter
   • lockedInnvandrerrelaterte utfordringer i nordisk familierett

    av
    • John Asland
    s. 16 - 34Lesetid ca. 30 minutter
   • lockedStortingets behandling av lovforslag og forslag til beløpsjusteringer i familierettede ytelser høstsesjonen 2005. Varslede endringer etter regjeringsskiftet

    av
    • Aslak Syse
    s. 36 - 63Lesetid ca. 45 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling

    avs. 64 - 67Lesetid ca. 6 minutter
 • 2005

 • 2004

 • 2003