Tidsskrift for familierett, arverett og barnevern­rettslige spørsmål

Tidsskriftet inneholder vitenskapelige og mer praktisk rettede fagartikler innenfor fagområdene familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.

Det gis også oversiktlige redegjørelser for vedtatte lovendringer, forslag til lovendringer samt kommentarer til utvalgte dommer og kjennelser. Tidsskriftet omtaler også aktuelle avgjørelser fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Ansvarlig redaktør

Aslak Syse, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Redaktører

John Asland, ph.d., professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Camilla Bernt, ph.d., professor, Det juridiske faktultet, Universitetet i Bergen

Tone Sverdrup, dr. juris, professor, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Åsne Midtsund

Redaksjonsråd

Ramborg Elvebakk, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Torstein Frantzen, dr. juris, lagdommer, Gulating lagmannsrett

Katrine Kjærheim Fredwall, stipendiat, Det juridiske faktultet, Universitetet i Oslo

Trude Haugli, dr. juris, professor, Det juridiske fakultet, UIT Norges arktiske universitet

Torunn E. Kvisberg, førsteamanuensis, Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet

Kirsten Sandberg, dr. juris, professor, Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo

Karl Harald Søvig, dr. juris, professor, Det juridiske faktultet, Universitetet i Bergen

Sicilie Tveøy, advokat, Advokatfirmaet Hjort

Inge Unneberg, ph.d., førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI

cover
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

  • Utgave 4

  • Utgave 3

  • Utgave 2

   • Leder

    lockedForeldretvister – og økt vektlegging av barns synspunkter

    av
    • Kristin Skjørten
    s. 79 - 81Lesetid ca. 4 minutter
   • lockedFra arveavgift til skattemessig kontinuitet

    av
    • Henning Borge
    • Ståle Kihle
    • Begge forfatterne
    s. 82 - 91Lesetid ca. 12 minutter
   • lockedKlausulert særeie ved arv og gave

    avs. 94 - 126Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedFra vergeråd til familiedomstol?

    av
    • Geir Kjell Andersland
    s. 127 - 141Lesetid ca. 18 minutter
   • lockedSyk, men ikke sinnssyk?

    av
    • Karsten Grimstad
    s. 142 - 172Lesetid ca. 40 minutter
  • Utgave 1

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003