Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 2-3

   • lockedVernet av økonomiske rettigheter mot regulering under Grl. §§ 97 og 105 og EMK P1-1

    av
    • Ivar Alvik
    s. 97 - 164Lesetid ca. 1 time
   • lockedPrivatrettslig forbrukervern ved investeringer i finansielle instrumenter

    av
    • Jan-Ove Færstad
    s. 165 - 260Lesetid ca. 1 time og 45 minutter
   • lockedVerdimaksimering eller likedeling? Grensene for omstøtelse av kongruente betalinger

    av
    • Sjur Swensen Ellingsæter
    s. 261 - 298Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedApplying Psychological Generalisations in Testimony Evaluation Ex Officio – Benefits and Challenges

    av
    • Henna Marjosola
    s. 299 - 332Lesetid ca. 30 minutter
   • Debatt

    lockedShaken baby: En kommentar til Syse og Stridbeck

    av
    • Øyvind Holst
    s. 333 - 348Lesetid ca. 16 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedCecilie Hellestveit og Gro Nystuen: Krigens folkerett – Norge og vår tids kriger

    av
    • Pontus Winther
    s. 349 - 354Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedR. W. Kostal: Laying Down the Law. The American Legal Revolutions in Occupied Germany and Japan

    av
    • Dag Michalsen
    s. 355 - 366Lesetid ca. 20 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 2–3/2021

    av
    • Inger Hamre
    s. 367 - 372Lesetid ca. 5 minutter
  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980