Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 4

   • lockedOm kravet til likebehandling når forvaltningen treffer enkeltvedtak som beror på rettsanvendelsesskjønn

    av
    • Marius Emberland
    s. 349 - 392Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedComparative Aspects of the Norwegian and Finnish Limitation Acts

    av
    • Olli Norros
    s. 393 - 422Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedVurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler

    avs. 423 - 475Lesetid ca. 1 time
   • Debatt

    lockedMer om Hohfelds rettigheter – Et svar til Lindberg

    av
    • Johan Vorland Wibye
    s. 476 - 480Lesetid ca. 5 minutter
   • Debatt

    lockedReflektioner över svensk rättssociologis kunskapsobjekt och teoribildning

    av
    • Niklas Selberg
    s. 481 - 516Lesetid ca. 35 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAndreas van den Heuvel: Minstelønn – forpliktelser, begrensninger og løsninger

    av
    • Alla Pozdnakova
    s. 517 - 525Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTorger Kielland: Patentering av informasjonsteknologiske oppfinnelser

    avs. 526 - 529Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 4/2020

    av
    • Inger Hamre
    s. 530 - 532Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980