Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 2-3

   • lockedRetsøkonomi i juridisk argumentation ”revisited”

    av
    • Rasmus Østergreen
    s. 187 - 221Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedÅ få noen til å utføre handlinger med seg selv som svarer til seksuell omgang:

    av
    • Synnøve Ugelvik
    s. 222 - 288Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
   • lockedDen konstruktiva riktningen och ”begreppsjurisprudensen”

    av
    • Oskar Mossberg
    s. 289 - 355Lesetid ca. 45 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHans Chr. Bugge (red.): Klimarett. Internasjonal, europeisk og norsk klimarett mot 2030

    av
    • Ellen Margrethe Basse
    s. 356 - 370Lesetid ca. 25 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedHalvard Haukeland Fredriksen och Gjermund Mathisen: EØS-rett

    av
    • Magnus Strand
    s. 371 - 375Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedChristina Jensen: Småkravsprosessen: funksjoner og virkemidler

    av
    • Magne Strandberg
    s. 376 - 381Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedXiaoqun Xu: Heaven has Eyes. A History of Chinese Law

    avs. 382 - 389Lesetid ca. 14 minutter
   • lockedNye bøker 2–3/2022

    av
    • Inger Hamre
    s. 390 - 391Lesetid under 1 minutt
  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980