Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

cover
locked
Logg inn for å få tilgang til ditt innhold.
 • 2019

  • Utgave 2

   • lockedThomas Hobbes, Max Weber og den moderne forvaltningsretten

    av
    • Morten Kinander
    s. 95 - 131Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedGovernments’ Enforcement of Corporate Bribery Laws:

    avs. 132 - 162Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedForhåndstilsagn og aftaler i forvaltningsretten

    av
    • Rasmus Grønved Nielsen
    s. 163 - 188Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedArild Aaserød: Kystvaktens politi- og påtalemyndighet

    av
    • Anett Beatrix Osnes Fause
    s. 189 - 195Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedGeir Woxholth: God advokatskikk

    av
    • Mads Bryde Andersen
    s. 196 - 201Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 2/2019

    av
    • Inger Hamre
    s. 202 - 204Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002