Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2022

  • Utgave 5

   • lockedLigheder og forskelle

    av
    • Rasmus Arler Bogetoft
    s. 543 - 592Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedNye synspunkt på trykkefridommen etter 1814

    av
    • Åsmund Forfang
    s. 593 - 621Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedSverre Flaatten (red.): Kontroll av kapital: 1814–1917.

    av
    • Geir Stenseth
    s. 622 - 626Lesetid ca. 8 minutter
   • lockedGuiditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett, 2. udg.

    av
    • Kasper Steensgaard
    s. 627 - 631Lesetid ca. 7 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2021

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980