Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2020

  • Utgave 5

   • lockedIdeell og økonomisk skade i erstatningsretten

    av
    • Håkon Bergsjø
    s. 537 - 616Lesetid ca. 1 time og 15 minutter
   • lockedCertepartiers tredjepartsbeskyttelse

    av
    • Beate Fiskerstrand
    s. 617 - 659Lesetid ca. 50 minutter
   • lockedSelvoppnevnte rettshåndhevere: Om fremveksten av «pedojegere» på nett

    av
    • Heidi Mork Lomell
    s. 660 - 690Lesetid ca. 40 minutter
   • Debatt

    lockedPræjudikatsbrug og netværksanalyse

    av
    • Henrik Palmer Olsen
    • Martin Lolle Christensen
    s. 691 - 713Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSven Arntzen: Fornuft, person, stat – Immanuel Kants rettsfilosofi og politiske filosofi

    av
    • David Undersrud
    s. 714 - 719Lesetid ca. 9 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJørgen Grønnegård Christensen, Jørgen Albæk Jensen, Peter Bjerre Mortensen og Helene Helboe Pedersen: Når embedsmænd lovgiver

    av
    • Michael Gøtze
    s. 720 - 723Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedKjersti Skarstad: Funksjonshemmedes menneskerettigheter – Fra prinsipper til praksis

    av
    • Kjetil Mujezinovic Larsen
    s. 724 - 729Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 5/2020

    av
    • Inger Hamre
    s. 730 - 732Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980