Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2019

  • Utgave 5

   • lockedRettslige friheter

    av
    • Johan Vorland Wibye
    s. 403 - 442Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedTalepresentasjon i straffedommer

    av
    • Espen Ingebrigtsen
    s. 443 - 490Lesetid ca. 55 minutter
   • lockedNogle betragtninger om bevisbyrde, undersøgelsespligt og reklamation

    av
    • Kim Frost
    s. 491 - 522Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMarkus Jerkø: Bevisvurderingens rettslige rammer – bevistema, bevisbyrde, beviskrav

    av
    • Christian Dahlman
    s. 523 - 528Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedLasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom

    av
    • Björn Sandvik
    s. 529 - 537Lesetid ca. 14 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAmund Bjøranger Tørum: Interpretation of Commercial Contracts

    av
    • Inger B. Ørstavik
    s. 538 - 542Lesetid ca. 7 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 5/2019

    av
    • Inger Hamre
    s. 543 - 546Lesetid ca. 3 minutter
  • Utgave 3-4

  • Utgave 2

  • Utgave 1

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980