Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 1

   • lockedSkyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt?

    av
    • Erling Hjelmeng
    • Jørn Jacobsen
    s. 3 - 45Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedTilfeldighetsprinsippet i Norges Høyesterett

    av
    • Gunnar Grendstad,
    • Jon Kåre Skiple
    s. 46 - 76Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedSabina Hellborg: Diskrimineringsansvar – En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

    av
    • Anne Marie Frøseth
    s. 77 - 83Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedMorten Kjær & Helle Vogt: En dansk retshistorie fra middelalder til grundlov

    av
    • Lars Björne
    s. 84 - 88Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 1/2021

    av
    • Inger Hamre
    s. 89 - 92Lesetid ca. 4 minutter
 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980