Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 4

   • Kolofon

    lockedTidsskrift for Rettsvitenskap

    Lesetid ca. 2 minutter
   • lockedIndirekte tap

    av
    • Ronny Gjendemsjø
    s. 377 - 409Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedHensynet til koherens i den dynamiske tingsretten

    av
    • Sverre Magnus Bergslid Salvesen
    s. 410 - 433Lesetid ca. 24 minutter
   • lockedBruxelles-regimets undtagelse for «voldgift»

    av
    • Kasper Steensgaard
    s. 434 - 489Lesetid ca. 45 minutter
   • Debatt

    lockedHolst – aktor eller forsker?

    avs. 490 - 495Lesetid ca. 6 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedTorkel Gregow: Preskription och preklusion av fordringar. Innebörden av regleringen i preskriptionslagen och lagen om kallelse på okände borgenärer

    av
    • Miriam Skag
    s. 496 - 497Lesetid ca. 3 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 4/2021

    av
    • Inger Hamre
    s. 498 - 500Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980