Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

Tidsskrift for rettsvitenskap | Tidsskrifter
 • 2021

  • Utgave 5

   • lockedSøgsmålskompetence til privat håndhævelse af offentligretlig regulering over for andre private

    av
    • Thomas Haugsted
    • Clement Salung Petersen
    s. 505 - 562Lesetid ca. 1 time
   • lockedSubstitutionsfaktoren og produktforskelle

    av
    • Rasmus Arler Bogetoft
    s. 563 - 634Lesetid ca. 50 minutter
   • Debatt

    lockedVern av berettigede forventninger på det økonomiske området – en replikk til Ivar Alvik

    av
    • Henrik Jorem
    s. 635 - 657Lesetid ca. 24 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedOle Hammerslev og Henrik Palmer Olsen (red.): Retsfilosofi – centrale tekster og temaer

    av
    • David Undersrud
    s. 658 - 664Lesetid ca. 11 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 5/2021

    av
    • Inger Hamre
    s. 665 - 666Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 4

  • Utgave 2-3

  • Utgave 1

 • 2020

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980