Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Manus sendes til: tfr-red@jus.uio.no.

Ansvarlig redaktør: Erling Johan Hjelmeng, professor og studiedekan ved Universitetet i Oslo

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

cover
 • 2020

  • Utgave 1

   • lockedHvem er journalist i norsk rett?

    av
    • Ellen Lexerød Hovlid
    s. 3 - 38Lesetid ca. 40 minutter
   • lockedNordisk formueret mellem pragmatisme og principfasthed

    av
    • Mads Bryde Andersen
    s. 39 - 72Lesetid ca. 35 minutter
   • Debatt

    lockedMer om Hohfelds rettigheter

    av
    • Agnes Harriet Lindberg
    s. 73 - 96Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedChristian Dahlman: Beviskraft. Metod för bevisvärdering i brottsmål

    av
    • Erling Eide
    s. 97 - 102Lesetid ca. 10 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedAlexander Næss Skjønberg: Fredsplikten i tarifforhold

    av
    • Niklas Bruun
    s. 103 - 107Lesetid ca. 8 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 1/2020

    av
    • Inger Hamre
    s. 108 - 111Lesetid ca. 3 minutter
 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980