Tidsskrift for retts­vitenskap

Tidsskrift for Rettsvitenskap utkom første gang i 1888 og er et organ for nordisk rettsvitenskap.

Foruten å publisere artikler på et høyt vitenskapelig nivå, legger tidsskriftet stor vekt på å bringe informasjon om ny juridisk litteratur gjennom litteraturstudier, bokanmeldelser og boklister.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 2, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Universitetsforlaget har i desember 2019 publisert en rekke eldre årganger av tidsskriftet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette.

For flere opplysninger om tidsskriftet (redaksjon, kontakt, forfatterveiledning, m.m.), besøk Idunn.no

cover
 • 2020

  • Utgave 2-3

   • lockedEr en dom et bedre præjudikat, hvis den har flere citationer?

    av
    • Rasmus Arler Bogetoft
    s. 117 - 160Lesetid ca. 35 minutter
   • lockedOvervektsprinsippets fremvekst

    av
    • Tarjei Ellingsen Røsvoll
    s. 161 - 218Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedDen tidligere umatrikulerte grunnen i Finnmark: Jordfellesskap fremfor statlig eiendom?

    av
    • Øyvind Ravna
    s. 219 - 263Lesetid ca. 45 minutter
   • lockedMiljøprinsipper og strategiske beslutninger – reform av norsk lakseoppdrett

    av
    • Ole Kristian Fauchald
    s. 264 - 305Lesetid ca. 40 minutter
   • Debatt

    lockedHøyesteretts dom i Fosen-Linjen: Stor ståhei om status quo?

    av
    • Halvard Haukeland Fredriksen
    s. 306 - 336Lesetid ca. 30 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedJohan Giertsen: Kontrakter: ytelse og pris

    av
    • Christina Ramberg
    s. 337 - 340Lesetid ca. 5 minutter
   • Bokanmeldelse

    lockedNye bøker 2–3/2020

    av
    • Inger Hamre
    s. 341 - 343Lesetid ca. 2 minutter
  • Utgave 1

 • 2019

 • 2018

 • 2017

 • 2016

 • 2015

 • 2014

 • 2013

 • 2012

 • 2011

 • 2010

 • 2009

 • 2008

 • 2007

 • 2006

 • 2005

 • 2004

 • 2003

 • 2002

 • 2001

 • 2000

 • 1999

 • 1998

 • 1997

 • 1996

 • 1995

 • 1994

 • 1993

 • 1992

 • 1991

 • 1990

 • 1989

 • 1988

 • 1987

 • 1986

 • 1985

 • 1984

 • 1982

 • 1981

 • 1980