Anskaffelses­prosessen

Anskaffelses­prosessen

En praktisk tilnærming til forberedelse og gjennom­føring

«Anskaffelsesprosessen» er en veiviser til prosessen for gjennomføring av offentlige anskaffelser.

Bokens hovedfokus er anskaffelsesprosesser som gjelder frembringelsen av et teknologisk resultat. Kravene til leveransen er det sentrale elementet i fremstillingen. Fremstillingen er kronologisk fra oppstilling av kravene, gjennom evaluering av tilbydernes svar på kravene, til realisering og etterevaluering. Boken er praktisk vinklet. Metoder og rammeverk beskrives for hvert av trinnene. Boken er spesielt velegnet som støtte ved gjennomføring av anskaffelser som underlegges lov om offentlige anskaffelser.