Gerhard B. Ihlen

Gerhard B. Ihlen

Seniorrådgiver i Teleplan.
Master of Science 1979.

Ihlen bistår større virksomheter med komplekse offentlige anskaffelsesprosjekter, spesielt innen forsvarssektoren.

Ihlen ble Master of Science innen design av informasjonssystemer ved Royal Military College of Science i England i 1979. Før den tid var han ansatt i Sjøforsvaret som operativ offiser fra 1970 til 1981. Siden var han partner i firmaet Bedriftsrådgivning gjennom syv år, med ansvar for flere større prosjekter. I perioden 1987 til 1992 drev han eget konsulentfirma, AP&P. Ihlen var tilbake som partner i firmaet Bedriftsrådgivning fra 1992 til 1994. Fra 1994 opprettet han et telenettverk-designselskap, Digitel Engineering, i Libanon, der han fungerte som daglig leder til 1996.

Fra 1996 til 1997 var han tilbake i Oslo som daglig leder i Teledata. Dette firmaet var engasjert i produksjon av GIS-baserte planleggings- og designløsninger til telekommunikasjonsindustrien. I 1997 ble Ihlen visepresident i Norconsult Telematics. Han var ansvarlig for forretningsutvikling og ressurser innenfor forsvarsrelaterte aktiviteter i Afrika og Asia. Her utviklet han blant annet et databasesystem for evaluering av tilbud basert på internasjonale "best practises".

Fra 2001 har Ihlen vært ansatt i Teleplan som seniorrådgiver. Han har bistått med strukturering av anskaffelser i flere større statlige anskaffelsesprosjekter, blant annet Nødnett-prosjektet, som i dag er det mobile nettverket for politi, ambulanse og branntjenestene. Han har også bidratt i forbindelse med større, teknisk komplekse og graderte forsvarsanskaffelser. Ihlen har fra 2012 drevet et enkeltmannsforetak som yter rådgivning innen anskaffelser samt forsvarsrelaterte og maritime prosjekter.

Han har også engasjert seg i en rekke verv, blant annet som norsk representant i en rekke NATO-komiteer, styreleder i FL M314 Alta og president i Skiforeningen Den Sterke Stav av 1915. Fra sin tid i Sjøforsvaret har Ihlen mottatt utmerkelsene ridder av Valkyrieordenen (1971) og Sjøforsvarets Vernedyktighetsmedalje (1993).

Ihlen har bidratt i og skrevet flere publikasjoner. Boken Anskaffelsesprosessen. En praktisk tilnærming til forberedelse og gjennomføring (2014) står på pensum ved Høgskolen i Molde. På fritiden dyrker han sin interesse for seiling og risikoanalyse.

Bøker og publikasjoner av Gerhard Bowitz Ihlen

Fagbøker