Avtaler

Avtaler

4. utgave

«Avtaler» er en lærebok i avtalerett for masterstudiet i rettsvitenskap. Boken kommer i fjerde utgave i 2021.

Forfatteren behandler avtaleinngåelse, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon. Forfatterens tunge vektlegging av EU-/EØS-kontraktsretten og EU-domstolens praksis vil bli ytterligere forsterket. Forfatteren vil i denne utgaven også legge større vekt på digital avtaleinngåelse, som reiser en rekke spørsmål.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2021
 • ISBN:
  9788215036786
 • Sider:
  472
 • Utgave:
  4. utgave

Andre utgaver av denne boken