Barne­bidrag

Barne­bidrag

Dette er en fremstilling av regelverket om barnebidrag.

Bokas formål er å gi en oversikt til bruk for parter som ønsker å inngå private avtaler. Barnebidrag er aktuelt når to foreldre med felles barn ikke lever sammen. Barnebidrag kan avtales privat eller fastsettes av det offentlige. Regelverket er komplisert og det er mange konflikter om bidrag. Derfor er det viktig med en god oversikt over reglenes innhold. I boken forklarer forfatterne de enkelte elementene i regelverket og gir rettledning for hvordan man kan inngå avtaler.