Frank Tore Mengkrogen

Frank Tore Mengkrogen

Personvernrådgiver og juridisk rådgiver i Troms politidistrikt.
Master i rettsvitenskap 2007.

Mengkrogen ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2007. Fra 2006 til 2007 jobbet han som vitenskapelig assistent ved juridisk fakultet på samme universitetet. Stillingen var underlagt havrettsgruppen. Sommeren 2007 begynte Mengkrogen i ny jobb ved NAV Forvaltning Troms. Frem til 2013 var han fagansvarlig og fagkoordinator for barnebidragsfastsettelsen. Mengkrogen var også fagansvarlig for yrkesskade/menerstatning, farskapsfastsettelse og teamkoordinator for sykepenger.

Fra august 2013 til september 2017 var han fagansvarlig for helse og omsorgsavdelingen ved Fylkesmannen i Troms.

Siden september 2017 har Mengkrogen jobbet i Troms politidistrikt som personvernrådgiver og juridisk rådgiver i Stab for virksomhetsstyring,

Bøker av Frank Tore Mengkrogen

  • Darbo, Morten og Frank Tore Mengkrogen, Barnebidrag, Universitetsforlaget 2010.

Fagbøker