Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt

Skatt­legging av nærings­drivende, selskaper og eiere

6. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Bedrift, selskap og skatt behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles.

Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse. Nytt i denne utgaven er et kapittel om begrensninger i gjeldsrentefradraget samt avskjæring av tap på fordring i konsernforhold.

Boken er blitt til i et samarbeid mellom Advokatfirmaet BA-HR DA og professor Frederik Zimmer, med sistnevnte som redaktør.

«Boken er et standardverk som er like aktuelt for praktikere som for studenter.»

— Ella V. BrendenStud.Jur

Andre utgaver av denne boken