Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt

Skatt­legging av nærings­drivende, selskaper og eiere

6. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Dyptpløyende fagbøker
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Nye bøker digitalt fra dag én
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Bedrift, selskap og skatt behandler først og fremst rettsreglene om inntektsbeskatning av næringsvirksomhet, enten denne drives som enkeltpersonforetak eller i selskaps form. Også selskapsdeltakeres og aksjonærers skatterettslige stilling behandles.

Et hovedformål er å gi en grunnleggende og inngående fremstilling der nytt og eldre rettsstoff gjøres til gjenstand for en systematisk analyse. Nytt i denne utgaven er et kapittel om begrensninger i gjeldsrentefradraget samt avskjæring av tap på fordring i konsernforhold.

Boken er blitt til i et samarbeid mellom Advokatfirmaet BA-HR DA og professor Frederik Zimmer, med sistnevnte som redaktør.

«Boken er et standardverk som er like aktuelt for praktikere som for studenter.»

— Ella V. BrendenStud.Jur

Andre utgaver av denne boken