Bistands­advokaten

Bistands­advokaten

3. utgave

Denne utgaven av Bistandsadvokaten er basert på 2008-reformen, som innebar en kraftig styrking av fornærmedes og etterlattes rettsstilling i straffesaker.

Boken gjennomgår de viktigste reglene en må kunne for å være bistandsadvokat, og orienterer samtidig politiet, påtalemyndigheten og domstolene om ofrenes nye stilling i straffeprosessen. Boken skal kunne fungere som oppslagsbok, med fyldige registre for stikkord og rettspraksis.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2014
 • ISBN:
  9788215022628
 • Sider:
  272
 • Utgave:
  3. utgave