Anne Robberstad

Anne Robberstad

Professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.
Dr. juris 1999.

Robberstad forsker innenfor sivilprosess, straffeprosess og fornærmedes rettsstilling ved Universitetet i Oslo. Hun har også mange års erfaring som advokat.

Hun ble cand.jur. i 1976, og fikk senere, i 1994, stilling som universitetsstipendiat ved Universitetet i Oslo. Hun ble dr. juris i 1999 på avhandlingen "Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling". Denne ble også utgitt i bokform. Her drøftet hun grunnleggende prosessteoretiske spørsmål for å finne årsaken til fornærmedes den gang svært svake stilling i straffesaker.

I 2001 ble hun postdoktor før Robberstad ble utnevnt til professor ved Institutt for offentlig rett i 2006. Robberstad er blandt annet medlem av forskergruppen for studiet av straff, strafferett og straffegjennomføring

I Robberstads rikholdige forfatterskap finner vi blant annet en lærebok i sivilprosess samt boken Bistandsadvokaten (3. utg. 2015). Sistnevnte tar utgangspunkt i hennes egne erfaringer som bistandsadvokat. Relevante regler blir fremstilt systematisk, og det rettes et kritisk blikk mot bestemmelsenes innhold og konsekvenser.

Bøker av Anne Robberstad

  • Robberstad, Anne, Sivilprosess, 4. utg. Fagbokforlaget 2018.
  • Robberstad, Anne, Sivilprosess, 3. utg. Fagbokforlaget 2015.
  • Robberstad, Anne, Bistandsadvokaten, 3. utg. Universitetsforlaget 2014.
  • Robberstad, Anne, Rettskraft, Fagbokforlaget 2006.
  • Robberstad, Anne, Mellom tvekamp og inkvisisjon. Straffeprosessens grunnstruktur belyst ved fornærmedes stilling, Universitetsforlaget 1999.

Les mer her

Fagbøker

Artikler