Eiendoms­utvikling

Eiendoms­utvikling

Fra plan­legging til ferdig­stillelse

1. utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

 • Ajourførte kommentarer
 • Tankevekkende artikler
 • Faglig relevante nyheter
 • Eldre bokskatter fra vår katalog

Denne boken gir en helhetlig og konkret fremstilling av eiendomsutviklingsprosessen fra råtomt til ferdig bygg.

Utvikling av eiendom er et utpreget praktisk fag som berører en rekke forskjellige temaer, ofte med kompliserte juridiske problemstillinger. Forfatterne ser spesielt på prosessen rundt planlegging og gjennomføring av større utviklingsprosjekter fra utbyggerens ståsted med eksempler fra relevante og konkrete saker. Forfatterne kommenterer også kommunens og statens roller og oppgaver i prosessen. Det er lagt spesielt vekt på å få frem gode prosesser og løsninger for utbyggeren.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2018
 • Sider:
  296
 • Utgave:
  1. utgave

Andre utgaver av denne boken