Stein Ness

Stein Ness

Advokat i Bane NOR Eiendom.
Cand.jur. 1993.

Ness jobber med problemstillinger knyttet til plan- og bygningsrett, eiendomsutvikling og fast eiendoms rettsforhold.

Ness ble cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1993. Før den tiden hadde han fått arbeidserfaring som konsulent i Miljøverndepartementet (1990–1992) og som vitenskapelig assistent ved Juridisk fakultet for offentlig rett (1991–1992). Etter studiet ble Ness ansatt ved juridisk avdeling til Statsbygg (1993–1995), før han tilbrakte to år som dommerfullmektig ved Sand sorenskriverembete (1995–1997). I 1997 ble Ness advokatfullmektig i Advokatfirmaet Simonsen & Musæus. Her var han frem til 1998, da han ble ansatt som advokat i Advokatfirmaet Thommesen. I perioden 2003 til 2011 var Ness advokat og assosiert partner i Advokatfirmaet Haavind.

Siden 2011 har Ness vært advokat i Bane NOR Eiendom (tidligere ROM Eiendom). Her jobber han med særlig med plan- og bygningsrett, eiendomsutviklingsprosjekter og fast eiendoms rettsforhold. Ness har engasjert seg i flere utvalg. Han har tidligere sittet i styret til Forum for plan- og bygningsrett (2001–2003) og vært med i Juristforeningens fagutvalg for plan- og bygningsrett (2003–2014). I 2012 ble han med i Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsrett, her har han vært leder fra 2016.

I 2018 er Ness aktuell med boken Eiendomsutvikling – fra planlegging til ferdigstillelse, som han har skrevet sammen med Anne Siiri Øyasæter.

Bøker skrevet av Stein Ness

Les mer her

  • Ness, Stein, «Straff for forurensning», Institutt for offentlig retts skriftserie, 1992.

Fagbøker

Artikler