Fast eiendoms retts­forhold

Fast eiendoms retts­forhold

5. utgave

I boken Fast eiendoms rettsforhold redegjøres det for de grunnleggende begrepene «eiendomsrett» og «begrensede rettigheter» (bruksrett, panterett, forkjøpsrett osv.), for hvordan eiendomsrett eller begrensede rettigheter erverves, og hvordan man oppnår rettsvern overfor konkurrerende rettsstiftelser. Samtidig er det lagt stor vekt på hva som er praktisk viktig, gjennom omfattende fremstillinger av sameie, tomtefeste, servitutter, samt rådighetsbegrensninger av hensyn til naboene.

Allemannsretten og allmenningsretten er ytterligere temaer som er viet egne kapitler.

Videre er det tatt med oversikter over det offentliges kontroll, især gjennom plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivningen.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2016
 • ISBN:
  9788215037936
 • Sider:
  416
 • Utgave:
  5. utgave