Fiskesals­lags­lova

Fiskesals­lags­lova

Lov­kommentar

Fra 1930-årene har vi hatt en særlig ordning for førstehåndsomsetningen av villfisk fanget i kystnære farvann eller på havet. For disse betydelige verdiene har fiskesalgslag som fiskerne eier, monopol på førstehåndsomsetningen. Salgslagene kan også bestemme fangststopp, fastsette minstepriser og dirigere avlevering av fangst. I tillegg har salgslagene langtgående kontrolloppgaver, og kan i betydelig utstrekning vedta inndragning av ulovlig fangst eller fangst som ikke er håndtert i samsvar med regelverket.

Dagens lov, som her er kommentert, er av 2013 og har tittelen «lov om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar».

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2021
 • ISBN:
  9788215041612
 • Sider:
  127
 • Utgave:
  1. utgave

Papirutgaver av kommentaren