Folke­rett

Folke­rett

8. utgave

Boken Folkerett er et utmerket hjelpemiddel for dem som ønsker en dypere kjennskap til folkeretten og hvilken betydning folkeretten har hatt og har for det norske samfunn. Spesielt havets folkerett har vært sentral for Norge.

Folkeretten har vært gjenstand for en betydelig utvikling gjennom de siste årene. Særlig gjelder det for havets folkerett. Det juridiske verdenskartet er blitt forandret. Enorme havområder, som kontinentalsokkelen og økonomisk sone/fiskerisone, er blitt trukket inn under kyststatsmyndighet. Dette får stor betydning for det norske samfunn og for den globale miljø- og ressursforvaltningen.

Fremstillingen i denne utgaven er utvidet på enkelte punkter i lys av Irak I og II, 11. september og krigen mot terror.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2005
 • ISBN:
  9788215006598
 • Sider:
  416
 • Utgave:
  8. utgave