Granne­lova

Granne­lova

Lov­­kommentar

Granneloven nedfeller at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som urimelig eller unødvendig er til skade eller ulempe på naboeiendommen.

Denne lovkommentaren inneholder en grundig omtale av loven og dens bestemmelser.

Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med naborett.

Papirutgaver av kommentaren