Hevdslova

Hevdslova

Lovkommentar

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Dyptpløyende fagbøker
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Nye bøker digitalt fra dag én
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

I denne lovkommentaren går forfatteren grundig gjennom hevdslovas bestemmelser og kommenterer hver enkelt av dem.

Hevdslova har som formål å regulere hevd på eiendomsrett og bruksrett til ting.

Hevden består i at den som gjennom en viss tid har brukt en ting i den tro at han har en rett som svarer til bruken, erverver en slik rett.