Gunnar Ketil Eriksen

Gunnar Ketil Eriksen

Professor ved UiT Norges arktiske universitet.
Dr.juris 2007.

Eriksen er professor ved Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Her underviser han i en rekke juridiske fag, blant annet tingsrett, rettshistorie, arverett og statsrett.

Under studietiden ble Eriksen engasjert som studentstipendiat (1989-90). Han ble cand.jur. i 1991 og deretter engasjert som amanuensis samme år. I 1993 ble han fast ansatt som amanuensis, i 2006 midlertidig førsteamanuensis og fast ansatt som førsteamanuensis i 2008. Eriksen skrev sin doktorgrad «Alders tids bruk» ved siden av å ha full undervisningsstilling. Han ble professor i 2013.

Eriksen har vært prodekan for undervisning ved tromsøfakultetet i to perioder, 2007-09 og 2015-17. Han fikk undervisningsprisen ved UiT Norges arktiske universitet i 2018. Her ble hans lange innsats for arbeidet med å sikre høy kvalitet på jussundervisningen ved fakultetet trukket fram. Eriksen har i tillegg hatt en rekke andre verv knyttet til studieledelse ved fakultet, og han har sittet i fakultetsstyret i til sammen 10 år.

Av eksterne verv kan det nevnes at Eriksen har sittet som varamedlem og medlem av kildeskriftkommisjonen (2015-18) og har arbeidet med nasjonale læreplaner for den videregående skolen.

Eriksen har gitt ut boken Alders tids bruk (2008), og han har sammen med Øyvind Ravna skrevet boken Allmenningsretten i Norge - Ulike regler for like arealer (2023). Eriksen har sammen med Trude Haugli og Ingvild Ulrikke Jakobsen vært redaktør for antologien Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol (2017). Eriksen er også ansvarlig for en rekke lovkommentarer på Gyldendal Rettsdata, herunder hevdsloven, og er fagansvarlig for kategorien fast eiendom i Store norske leksikon. Eriksen har i tillegg skrevet en rekke artikler og antologibidrag og er en flittig formidler.

Utvalgte artikler:

Festnede rettsforhold, i Konow, Marthinussen og Skodvin (red.), Fakultetsbyggar, vestlending og verdensborgar, Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år, Oslo 2023

Selbu- og svartskogsakene som et rettslig tidevannskille for spørsmålene om samisk naturbruk, i Andresen, Evjen og Ryymin (red.), Samenes historie fra 1751 til 2010, Oslo 2021

Et kritisk blikk på reglene om rettsvernshevd, i "Dette brenner jeg for", i festskrift til Hege Brækhus 70 år, Bergen 2020

Byggverk på fremmed grunn, Jussens venner 4/2014

Den halte reinen, i Ottar 2/2014 Rett og rettshistorie(r) fra Nord-Norge og havet utenfor

Foreldelse, hevd og alders tids bruk i Norge og Danmark-Norge fra middelalderen til naturretten, i TfR 5/2012

Fagbøker

Artikler