Idrett og juss

Idrett og juss

4. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Idrett og juss har siden første utgave i 1984 blitt den ledende fremstillingen om idrettens juridiske reguleringer i Norge.

Idrett og juss behandler de klassiske rettsområdene i idretten som idrettens organisasjonsstruktur og avtaler med trenere og utøvere. I tillegg behandles andre sentrale områder innen idrettsjussen som arbeidsrett, erstatningsrett, skatterett og merverdiavgift. Boken reflekterer de utfordringer av juridisk art som oppstår som følge av kommersialisering og internasjonalisering av toppidretten. Konkurranserett, menneskerettigheter og fri flyt av arbeidskraft og tjenester har av slike grunner fått fyldig plass i boken. For øvrig behandles straffebestemmelsene, rettsreglene om doping, saksbehandlingsreglene og idrettens selvdømmeordning.

Denne fjerde utgaven av Idrett og juss er gjennomrevidert, bl.a. på bakgrunn av de endringer i NIFs lov, idrettens «grunnlov», som ble vedtatt av Idrettstinget 2011 og fulgt opp av Idrettsstyret med nye lovnormer og forskrifter i 2012.

Andre utgaver av denne boken

  • Idrett og juss

    Idrett og juss

    5. utgave, 2022

    Les boken