Gunnar-Martin Kjenner

Gunnar-Martin Kjenner

Idrettsjurist, tidligere advokat og spilleragent.
Cand.jur., UiO 1973.

Gunnar-Martin Kjenner kan se tilbake på en lang karriere som advokat og lisensiert spilleragent. Han gikk av med pensjon i 2015, men underviser fortsatt i idrettsjuss på timebasis på Høgskolen i Molde og ved Norges idrettshøgskole, hvor han også er fagansvarlig.

Etter endt utdanning startet Kjenner å jobbe med boligrett, først som advokatfullmektig og senere som advokat. I perioden 1974 til 1993 var han prosederende advokat for Leieboerforeningen i Oslo, og førte en rekke saker for Oslo husleierett, lagmannsretten og Høyesterett. Kjenner kombinerte dette med å være medlem av utvalget for boligrett i Advokatforeningen, samtidig som han var foreleser på «Det årlige boligrettskurset» i Sandefjord. Fra begynnelsen av 1980-tallet til 2000 jobbet Kjenner som advokat for SponsorService AS, hvor han utarbeidet en rekke kontrakter, blant annet de første sponsorkontraktene. De samme kontraktene ble senere benyttet av Geir Woxholth når han skrev sin doktoravhandling om norsk idretts sponsoravtale.

Kjenner har hatt flere styreverv. Han var blant annet styremedlem i Sparebankkreditt AS, senere DNB Eiendom AS, i årene 1991–2006, inntil selskapet ble fusjonert inn i DnB NOR Bank ASA.

Kjenner var medlem av lovutvalget for husleiesaker i Advokatforeningen 1984–1997 og medlem av fagutvalget for husleierett i JUS fra etableringen i 1995 til 2000.

Ved siden av jussen har Kjenner alltid hatt en interesse for idrett. Allerede som 16-åring flyttet han hjemmefra og begynte å spille fotball for Lyn. Senere ble han en del av A-lagsstallen. Det er gjennom idretten Kjenner har hatt mesteparten av sine verv. I Lyn har han vært formann, viseformann, styremedlem, medlem av representantskapet, medlem av fotballgruppa samt medlem og senere leder av valgkomiteen. Kjenner var medlem av lovkomiteen i Fotballforbundet (1981–1989), lovkomiteen i Norges idrettsforbund (1987–1996) og leder av lovutvalget i Norges Bedriftsidrettsforbund (2010–2016). Kjenner har for øvrig også jobbet som advokat for Norsk Fotballtrenerforening fra foreningens stiftelse og frem til 1995. Han utarbeidet de første trenerkontraktene med oppsigelsesvern for fotballtrenere og førte en rekke tvistesaker og kontraktsforhandlinger. Kjenner ble i 1995 Norges første lisensierte spilleragent, en lisens han hadde frem til 2015.

Kjenner er i dag leder for lovutvalget i Oslo idrettskrets, et verv han har hatt siden lovutvalget ble opprettet i 1997.

I 2022 ble Kjenner tildelt NIFs diplom og hederstegn for fortjenestfullt arbeid for norsk idrett.

Fagbøker