Konkurs­loven

Konkurs­loven

Kommentar­utgave

Et hjelpemiddel i den praktiske behandlingen av gjeldsforhandlinger og konkurssaker. Fyldige kommentarer til hver enkelt bestemmelse i loven.

Konkursloven (lov av 6 august 1984 nr. 58) inneholder bestemmelser om vilkårene for å åpne konkurs. Videre gir loven anvisning på hvordan gjeldsforhandlinger og konkurs skal gjennomføres.