Loven

Loven

hvordan blir den til?

2. utgave

Loven - hvordan blir den til? viser hvordan en lov kommer i stand i Norge.

Fra det første initiativet til loven blir tatt, har lovgivningsprosessen mange faser: utredning, høring, proposisjon, stortingsbehandling, sanksjon og ikraftsetting. Hva skjer i de ulike fasene? Hvordan skrives en lov? På hvilken måte er Stortinget som lovgivende myndighet bundet av Grunnloven og internasjonale forpliktelser? Dette er blant spørsmålene som tas opp i boken.

Denne andre utgaven er oppdatert med ny lovgivning og spørsmål som har meldt seg de siste årene, senest med NAV-saken og covid-19-pandemien.

Boken henvender seg til alle som er med i lovgivningsprosesser, til studenter og til alle andre som er interessert i lovgivning.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2022
 • ISBN:
  9788215057415
 • Sider:
  168
 • Utgave:
  2. utgave