Mis­tenktes innsyn i straffe­saken

Mis­tenktes innsyn i straffe­saken

I spennings­feltet mellom tillit og kontroll

Bokens tema er straffeprosesslovens bestemmelser om mistenktes, og dermed også forsvarers, innsyn i en pågående straffesak.

I en rettsstat er det et minstekrav at den som anklages for å ha begått straffbare handlinger, som ledd i den offentlige straffeforfølgning, får kjennskap til anklagene. Innsynsretten er ett av forsvarets viktigste verktøy, og kan indirekte gi mulighet til å kontrollere lovligheten av politiets og påtalemyndighetens arbeid. Samtidig er politi og påtalemyndighet underlagt et objektivitetsprinsipp. De funksjoner prosessordningen tillegger straffesaksaktørene reiser således en rekke problemstillinger, som plasserer innsynsretten i et normativt spenningsfelt mellom tillit og kontroll.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2017
 • ISBN:
  9788215027135
 • Sider:
  264
 • Utgave:
  1. utgave