Jorun I. Rui

Jorun I. Rui

Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
Master i rettsvitenskap 2006, Ph.d. 2015

Jorun I. Rui er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø og forsker primært innen straffeprosessrett.

Jorun I. Rui ble master i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø i 2006. Fra 2006 til 2007 var hun vitenskapelig medarbeider ved Max-Planck-Instituttet for utenlandsk og internasjonal strafferett i Freiburg i Tyskland. Her fattet hun interesse for komparativ rett og tysk strafferett og straffeprosess. Fra Tyskland vendte hun tilbake til Tromsø, hvor hun i 2007 ble ansatt som universitetslektor, stipendiat og forsker ved UiT. Hun disputerte i 2015 med en avhandling innen straffeprosess og ble deretter ansatt som førsteamanuensis ved Juridisk fakultet, UiT. Her har hun vært leder for forskergruppen i prosessrett og fagansvarlig for 4. avdeling. Hun underviser i straffeprosess, menneskerettigheter, strafferett og statsrett. Hun har også tatt initiativ til, er fagansvarlig for og underviser i det nyopprettede spesialfaget Data Protection Law ved UiT. I 2019 fikk hun advokatbevilling.

Bøker av Jorun I. Rui

Rui, Jorun I., Mistenktes innsyn i straffesaken – i spenningsfeltet mellom tillit og kontroll, Universitetsforlaget 2017.

Les mer

Øyen, Ørnulf, «Bokanmeldelse: Jorun I. Rui: Mistenktes innsyn i straffesaken – I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll.» i Tidsskrift for Rettsvitenskap, 03-04/2019, s. 387-393.

Fagbøker

Artikler