NS 8405

NS 8405

Kommentar­utgave

Du er ikke innlogget

For å få tilgang til dette innholdet må du ha abonnement på Juridika via din arbeidsgiver eller ditt studiested. Du kan også kjøpe personlig abonnement.

Kjøp Juridika til deg og ditt team

  • Ajourførte kommentarer
  • Dyptpløyende fagbøker
  • Tankevekkende artikler
  • Faglig relevante nyheter
  • Nye bøker digitalt fra dag én
  • Eldre bokskatter fra vår katalog

Boka er en praktisk kommentar til NS 8405 – den sentrale entreprenør-kontraktstandard for større byggeprosjekter (tidligere 3430). Denne revisjonen trådte i kraft i 2004.