Helge Jakob Kolrud

Helge Jakob Kolrud

Tidligere partner i Advokatfirmaet Haavind.
Cand.jur. 1965.

Gjennom sin karriere beveget han seg fra ekspropriasjon og skjønnsretten mot kontraktsjuss. Han spilte en viktig rolle ved utviklingen av kontraktene som i dag brukes ved offshoreleveranser.

Han ble født og vokste opp i Bergen, men flyttet til Oslo for å studere juss. I denne perioden var han også medlem av Studenttinget og medstifter av Norsk Studentunion, før han ble cand.jur. våren 1965. Den unge juristen fikk straks jobb som dommerfullmektig ved Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete, hvor han arbeidet fra 1965 til 1967. På slutten av 1960-tallet begynte han som fullmektig i advokatfirmaet Vislie, Ødegaard & Kolrud .

I 1970, da Kolrud var 32 år, ble han høyesterettsadvokat. Da Vislie, Ødegaard & Kolrud fusjonerte i 2000 og dannet Haavind Vislie, var partner Kolrud en sentral person. Senere ble han også styreformann i Haavind Vislie. Fra 2009 tok firmaet navnet Haavind.

Kolrud var i en periode styreleder for Oslo Handelskammers Voldgiftsinstitutt og medlem av International Court of Arbitration’s Commission. Da han var leder for Den Norske Advokatforening i perioden 1991 til 1994, fikk foreningen gjennomslag for obligatorisk etterutdannelse for advokater. Som president i den europeiske advokatorganisasjonen The Council of Bars and Law Societies of the European Union (CCBE) var han leder for mer enn 500 000 advokater i EU og EØS. Kolrud var også leder for Innsamlingsrådet i NRK, medlem av Skjønnslovutvalget og holdt foredrag og kurs både i Norge og utenlands.

Da han selv oppsummerte sin karriere i Advokatbladet i 2013, fortalte han om tre veiskiller i hans karriære. Kolrud jobbet først 15 år med ekspropriasjon og skjønn. Høydepunktet var utbyggingen av Mardalsfossen med den første miljødemonstrasjonene. Etter oppdrag for Mekaniske Verksteders Landsforening (Teknologibedriftenes Landsforening) beveget han seg mer mot kontraktsrett. Han var med på forhandlingene av alle standardkontraktene i offshoreindustrien – MVL/NIFO, NF87, NF92 og NTK2000. Den siste vendingen var å bli voldsgiftdommer. Kolrud opparbeidet seg omfattende erfaring fra nasjonale og internasjonale voldgiftssaker.

I tillegg til jussen var Kolrud svært opptatt av historie og klatring i fjellet.

Bøker skrevet av Helge Jakob Kolrud

  • Kolrud, Helge Jakob mfl., Voldgiftsloven. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2007.
  • Kolrud, Helge Jakob mfl., NS 8405. Kommentarutgave, Universitetsforlaget 2004.
  • Kolrud, Helge Jakob mfl., Dommer i ekspropriasjons- og skjønnssaker 1986-1996, Jurisforbundets forlag 1997.
  • Kolrud, Helge Jakob og Olav Perland, Naboloven. Lov om rettshøve mellom grannar av 16. juni 1961 nr. 15, Ad Notam Gyldendal 1995.
  • Kolrud, Helge Jakob, Boligekspropriasjon, Universitetsforlaget 1988.

Kilder

Fagbøker

Artikler