Pante­rett

Pante­rett

3. utgave
NB! Nyere utgave finnes.

Panterett, som ble utgitt i 1. utgave i 2004 og 2. utgave i 2008, gir en innføring i panteretten. Hovedformålet er at den skal kunne benyttes som lærebok for juridiske studenter.

Boken er derfor først og fremst konsentrert om hovedlinjer med vekt på å få frem sammenhenger, rettsgrunnlag og rettspolitiske begrunnelser. Fremstillingen blir illustrert med sentrale rettsavgjørelser.

De endringer som er gjort siden forrige utgave, består i hovedsak i at boken er ført à jour med ny lovgivning og rettspraksis.

Andre utgaver av denne boken