Rett og retts­anvendelse

Rett og retts­anvendelse

Temaet for boken er hvordan dommere og andre rettsanvendere går frem ved fastleggelsen av innholdet i og anvendelsen av rettsregler.

På lovregulerte områder utgjør loven vanligvis den tyngste rettskilden. Mange livsområder er imidlertid ikke lovregulerte, og selv om et område er lovregulert, følger det ikke alltid uten videre av selve lovbestemmelsen hva løsningen skal bli i det enkelte tilfellet. I denne boken blir det gjort nærmere rede for hvilke kilder som er relevante ved løsning av rettsspørsmål, og hvordan kilder som peker i forskjellige retninger, skal avveies mot hverandre.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2018
 • ISBN:
  9788215028583
 • Sider:
  336
 • Utgave:
  1. utgave