Skade og ansvar

Skade og ansvar

6. utgave

Boken gir en systematisk fremstilling av de alminnelige erstatningsregler.

Forfatteren plasserer emnet i forhold til tilgrensende rettsområder som forsikring, trygd, straff og kontrakt. Boken gjennomgår de tre grunnvilkårene for erstatningsansvar: skade/tap, ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng. Boken gjennomgår også reglene om medvirkning, lemping, solidaransvar og regress m.v. Videre behandles også særregler om ansvarsgrunnlag på visse områder, som bilansvar, vegansvar, ansvar for dyr, produktansvar, pasientskadeansvar, advokatansvar, nødrettsansvar og reglene om barns og sinnsykes ansvar. I denne 6. utgaven er fremstillingen oppdatert med det som har skjedd på feltet frem til ca. 1. januar 2007.

 • Fagområde:
 • Utgivelsesår:
  2007
 • ISBN:
  9788215011349
 • Sider:
  530
 • Utgave:
  6. utgave